O MNĚ

První nádech v tomto vtělení jsem vdechla v Praze prvního jarního dne na počátku 70let. Jak jsem vyrůstala, postupně (nebo sestupněJ) jsem zapomínala pravdu o žití, která pak zůstala patrná už jen v touhách srdce a chvilkových záblescích z duše zasvitnuvších vzpomínek, abych díky nim mohla později nastoupit na dobrodružnou cestu rozpomínání se.

Jelikož jsem připlula v indigovém předvoji, mou úlohou v letech dospívání bylo rebelovat proti všemu zkostnatělému, nepravdivému a svobodu omezujícímu.

Jsem nesmírně vděčná za ty roky šílených dobrodružství, kdy jsem s beraní silou šla do hledání autenticity žití i projevu a bořila přitom konvence, kde se dalo. Ještě vděčnější jsem šikům andělů, kteří nade mnou tehdy bděli, abych se mohla dožít i dalších fází svého vývoje.

Kolem svých 17. narozenin jsem se díky jednomu velmi hlubokému zážitku, ve kterém jsem se ocitla na hranici mezi světy, setkala s Láskou. S tou Láskou, ze které všichni pocházíme a ze které je stvořen celičký Vesmír. A instinktivně jsem věděla, že jsem se setkala se svým posláním a že už vím, proč žít. Brzy se mi k tomu prožitku skrze řetězce synchronicit začala vědomě připojovat energie Ježíše, ale já jsem věděla, že to není ten Ježíš, o kterém učí církev, ale důvěrně známá božská bytost plná Lásky vedoucí duši domů a k rozpomnění. Přesto jsem dále balancovala na hraně mezi potřebou maximálně prožívat vše, co fyzická existence nabízí bez ohlížení se na následky a touhou přiblížit se víc domovu duše v srdci.

Po gymnáziu a roce v Paříži jsem se rozhodla pro studium na Evangelické teologické fakultě, jelikož jsem v tom viděla alespoň jistou příležitost propojovat se více s Ježíšem (Ješuou) a dobou, kdy žil na Zemi a přitom nebýt součástí žádné církve (mnoho jiných duchovních možností a cest v prvních letech po sametové revoluci ještě nebylo a církve mne věru nepřitahovaly, spíš naopak). Trvalo pak ještě mnoho let, než jsem začala vyrovnávat a propojovat hladiny v nádobách "rozum" a "intuice". A musely se mi narodit dvě dcery, Miriam a Noemi, aby přišlo opravdové probuzení k nejen rozumovému rozpoznávání skutečné duchovní podstaty života a všech bytostí, které je za knihami, za teoretickým poznáním, za večerními úvahami nad sklenkou vína či semináři, ač i to byla zajímavá a důležitá fáze vývoje. Nejkrásnější na tom pak bylo, jak různé barevné střípky teoretických znalostí a "náhodných" prožitků a zkušeností najednou začaly ožívat a přesně zapadávat a vyplňovat moji osobní "vitráž životního poslání". Toto vnitřní dobrodružství předčí všechny divokosti a zážitky dospívání :-). A čím barevnější je má "vitráž" a čím více střípků si nachází své místo v síti obrysů, tím jasněji žiji sebe, tvořím, miluji a raduji se.

Marně byste zde hledali seznam absolvovaných seminářů, certifikátů a zasvěcení, neb jej záměrně neuvádím, protože jsem přesvědčená, že ty nemusí být žádným důkazem skutečné vnitřní síly či zralosti. A navíc, mnohdy krátké setkání a přenos s osícenou osobou či se svým vnitřním světlem a Moudrostí nebo vědomá práce na silovém místě může vydat za mnoho seminářů. 

Přibližně před deseti lety ke mně začala přicházet i Marie Magdaléna jako Ješuova partnerka. Různě se mi připomínala a pomáhala mi všelijak si na ni rozpomenout. A skrze rozpomenutí si na posvátné partnerství a sjednocení božských principů mé srdce i duše dostávaly víc a víc výživy a obnovy. A touží tuto blaho-dárnou rovnováhu připomínat světu.

Časem se začaly k léčení sebe přirozeně přidávat i služba a pomoc okolí. Tak jako vše, co se obnovuje a léčí, vysílá týž impulz do okolí. Vlastní rozkvétání a harmonizace kohokoli a čehokoli fraktálově působí na okolí. Tak je to prosté. A jsem šťastná, mohu-li někomu pomoci uvidět jeho barevný střípek vitráže či jeho mozaiky nebo pomoci nahlédnout do struktur, kam střípky zapadají. A respektuji individualitu i cestu každého. Cesta každé bytosti je cesta božství k sobě sama. A každá je stejně hodnotná, ať vede, kudy vede.

Provádím ženskými kruhy  a přechodovými rituály (menarché, předporodní rituál, poporodní rituál, vědomý rozchod), organizuji a vedu cesty a pobyty na silových posvátných místech a cyklicky žensky pečuji o rodinu, Elfí sídlo a jeho zahradu. Občas vyslyším volání silových míst Země a putuji k nim pro načtení a otevření kódů a hlubší napojení. Katarský Languedoc a jižní Francie jsou pevně zakořeněné v mém srdci. Sajně jako Avalon. A další místa nesoucí energie Velké Matky a Černých Madon.

Mou životní vášní jsou přírodní esenciální oleje a vzpomínání na esenci Esénské existence :-).

Vyrábím přírodní kosmetiku s esenciálními oleji, baví mě práce se dřevem a výroba nábytku a mozaiek v Elfím sídle, stejně jako návrhy a výroba osobitého oblečení. Na vyžádání ráda pomohu poradit i v oblasti bytového designu a oděvního návrhářství.

Jsem žena, tvůrkyně, udržovatelka, matka, manželka, průvodkyně. Nestudovala jsem teologickou fakultu proto, abych byla farářkou. Zato Univerzita Univerza mi dala rozpomenout si na svoji cestu služby v roli kněžky.