O ženských kruzích

Co může být ženský kruh?

Jak jej vnímám a jak jím provádím..

Kdyby se zachovala slova, která předávala během svého pozemského života Ješuova partnerka Marie Magdaléna, která jej všude doprovázela a dotvářela celistvost jejich společného působení, možná bychom dnes znaly i tento citát:

"Když se sejdou alespoň dvě nebo tři v mém Jménu, mé Já Jsem je mezi nimi". ( rozuměj : když se sejde několik žen, jejichž záměrem je naladit se na přítomnost božského posvátného ženství, mé ženské Já Jsem- energie božského posvátného ženství, Velké Matky - je mezi nimi )

Kdo byli a jsou Ješua a Marie Magdaléna? Dvě k sobě neoddělitelně patřící bytosti, které v sobě plně probudily Kristovo vědomí, aby společně zanechaly jeho otisk v zemské energetické mřížce tak, aby se všichni dříve či později hledající na něj mohli napojit a začít si rozvzpomínat na to, kým opravdu jsou. Krásnými dokonalými božskými bytostmi, která zde zatím hledají a kousek po kousku nalézají svoji pravou podobu, podstatu a schopnsti. A ten čas teď přichází..

V ženském kruhu se obrozuje esence posvátneho ženství, aby mohla přijít tvořivá vyváženost.

Ženský kruh je setkání žen, které se sejdou se záměrem něco pro sebe udělat, posunout se dál a blíž k sobě sama. Již samotný záměr a společné bytí vytváří energie, které mohou konat zázraky. Od malinkých po velké.

V ženském kruhu vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém se můžeme každá za sebe a bez obav vydat na pouť za hledáním, nacházením a léčením kterýchkoli částí naší bytosti, a tak se přibližovat víc a víc k celistvosti a plnému poznávání a prožívání sebe ve svém životě i ve stále pulzující a rozpínající se síti vesmírného vědomí.

V ženském kruhu lze nalézt podporu pro učinění malinkých i větších krůčků vedoucích k osvobození, ke změně přežitých programů, k vyléčení vnitřních bolestí, které dlouho omezovaly. Stejně tak energie kruhu umí dodat sílu uvědomit si naše dary, talenty, naše vnitřní bohatství a začít je užívat a nechat dál rozkvétat k radosti vlastní, blízkých i světa. Všichni máme nějaké své úžasné talenty. Lišíme se hlavně tím, do jaké míry je využíváme.

V ženském kruhu si přirozeně připomínáme posvátnost života. Bytím v přítomnosti a vytvářením rituálů tuto všudepřítomnou ale tolik zapomenutou posvátnost znovu přivádíme do našich životů a skrze nás dál do světa.

V ženském kruhu také oslavujeme vděčnost, radost, hojnost, léčení. Prožitek radosti a vděčnosti přirozeně přivádí proud léčení a hojnosti. Na osobní i kolektivní úrovni.

V ženském kruhu tančíme, zpíváme, tvoříme, sdílíme. A to vše vědomě či bezděky s léčivým a žehnajícím přesahem.

Ženský kruh je dobrodružství, ve kterém se můžeme pouštět do probádávání svých vnitřních světů a vynášet tam odtud zapomenuté poklady. Každá úprava vnitřního světa se dle vesmírných zákonů projeví v našem životě a kvalitativně jej posune.

Správně (po)vedený ženský kruh šíří požehnání a léčení do života i do světa, jako se šíří kruhy na vodě...