AVALON 2019

VKROČTE DO ČASU ZÁZRAKŮ, PROMĚN A ROZKVÉTÁNÍ SRDCE V KVĚTNOVÉM AVALONU

AVALON , Glastonbury, Somerset, Wiltshire, květen 2019 ( týdenní pobyt 17. - 23. 5.)

Posvátná silová místa v Glastonbury a okolí jsou jedny z nejsilnějších na Zemi - přicházejí hluboké prožitky a aktivace potenciálů díky propojení se s pradávnými silovými místy Země - ladění se na energie daných silových míst navyšuje vibrace srdce, těla, duše - rozpouští se blokády v srdci,  otevírají se cesty k větší svobodě duše i těla, rozkvétá posvátné ženství.

The Tor, Glastonbury Abbey, The Wearyall Hill, Chalice Well, White Spring, kaple Marie Magdalény - celodenní výlet do Avebury - megalitické stavby - pobyt je pro příjemně malou  skupinu.

Glastonbury a jeho okolí, dříve nazývané také Avalon, nese a stráží energii jedné ze srdečních čakrer Země a Bohyně Velké Matky. Avalon je po právu opředen množstvím legend a mýtů. Svým kouzelným dotekem poskytuje změnu a posun ve vědomí i cítění všem poutníkům, kteří jej navštívili či navštíví, napříč věky až po dnešní čas. Kdo se tomuto doteku otevře, začne více vnímat své srdce, jeho potenciál a rozpínání a pocítí skrze otevřené srdce změnu ve svém vědomí a prožívání života. Je to jedno z míst na Zemi, jehož dalekosáhlý léčivý potenciál se dotkne každého, kdo žádá.

Můžete se těšit na květnový Tor, Chalice Well a zahrady, White Spring, Glastonbury Abbey a kvetoucí posvátné hlohy, kapli Marie Magdaleny, megalitické stavby v Avebury a další. A především na úžasnou energii léčení a proměn, kterou je celá oblast prodchnutá.

Můžete se těšit na to, že vás prostoupí stále živoucí energie Avalonu a Bohyně a dotknou se vašeho srdce, kterému dají ještě víc rozkvést.


Jemný nástin programu pobytu v Avalonu: Vše intuitivně, bohatě a rozmanitě. Den začneme naladěním se na sebe jemným ranním protažením s esenciálními oleji. Dále bude následovat návštěva některého silového místa a společná práce na něm dle aktuálního vedení a potřeb. Uděláme si také výlet na silová místa v okolí. Během dne bude prostor i pro individuální procházky či odpočinek. Vše je dobro-volné. I večerní společné sdílení v kruhu.

V hravosti, radosti a spolutvorbě a přesto do hloubky a jin-ak.


Návštěva Glastonbury je kouzelný dotek pro sdrce a duši, který se nezapomíná.


Ještě v nedávné minulosti, do počátku prvního tisíciletí n.l., byly jabloněmi porostlé kopce v blízkosti dnešního Glastonbury oblévány mělkým mořem, ve kterém se mísila slaná mořská voda se sladkou říční. Proto se Avalon (Jablkov) nazýval také Ostrovem jablek a halily jej často přízračné mlhy. Od pradávna byl útočištěm i učilištěm poutníků hledajících vyšší moudrost a lásku ve svých srdcích, duších a ve-smíru. Po věky byl spravován a opatrován zasvěcenci, kněžkami, knězi a druidy, jejichž jména i příslušnost se měnily plynutím času, kteří však vždy strážili toto posvátné silové místo a udržovali jeho energie ve službách pro harmonický život na Zemi.

Ubytování je přímo v Glastonbury pod horou Tor v samostatném domku s 1 a 2lůžkovými pokoji, se zahradou, meditační místností s krystaly, jídelnou a kuchyní. Pár minut pěšky od centra. Maximální počet účastnic je sedm, příjemný komorní počet.

V ceně pobytu je i celodenní výlet do Avebury a okolí. Avebury je staroanglická vesnička stojící v největším megalitickém kamenném kruhu v Evropě. Na kruh navazuje stezka z megalitů vedoucí ke kopci Silbury Hill - uměle vytvořenému kuželovitému pyramidálnímu kopci, který sousedí s West Kennett Long Barrow - pradávnými zasvěcovacími a energetizačními podzemními kamennými komorami. V bezprostřední blízkosti Avebury je také největší výskyt kruhů v obilí v Evropě. Je to jedinečné místo pro regeneraci a posílení.

Cena zájezdu je 15 500 Kč. Zahrnuje komfortní ubytování se snídaní, taxi transfery z letiště v Bristolu, celodenní výlet do Avebury, vstupy, organizaci, lektorné. Rezervace je při záloze 5 000 Kč na 669718153/0800.

Pro přihlášení nebo projev zájmu použijte rezervační formulář níže. Dotazy i na 604 209 988 a dana.labute@seznam.cz. Informace o letech do Bristolu: Praha - Bristol s EasyJet. Odlet z Prahy 17. 5. v 21.50, odlet zpět z Bristolu 23. 5. v 18.20.  Sraz před odletem na letišti v Praze.

Těším se na další nádherný společný čas zázraků, proměn a rozkvětu v květnovém Avalonu. Danai