"Magdalény jsou všechny bytosti, které v době Ješuově vědomě držely energii Velké Matky a nyní je zde opět jejich čas."


Kdo byli a jsou Ješua a Marie Magdaléna? Dvě k sobě neoddělitelně patřící bytosti, které v sobě plně probudily Kristovo vědomí, aby společně zanechaly jeho otisk v zemské energetické mřížce a v naší DNA, aby se všichni dříve či později hledající na něj mohli napojit a začít si rozpomínat na to, kým opravdu jsou: krásnými dokonalými božskými bytostmi, které zde zatím hledají a kousek po kousku nalézají svoji pravou podobu, podstatu a schopnosti.

V posledních destiletích byl čas z popela pozvednout ženský princip a tím vytvořit pro muže bezpečný prostor, aby se mohl vyléčit, zhojit a vejit do své opravdové síly i princip mužský, který tak dlouho také tolik strádal, jako důsledek nerovnováhy mezi principy, kterou partirchát způsobil.
Přichází čas, už je tu, kdy se oba vzestoupené principy mohou spojit v diamantovém světle a vytvořit Jednotu. Na energetické kosmicko-zemské rovině se tak již stalo, Ješua a Magdaléna jako multidimenzionální bytosti teď tvoří Jednu neohraničenou bytost a jejich kosmická diamantová esence je nabízena každému, kdo touží po osvobození a sjednocení sebe a po odložení dualaistického prožívání.


MODLITBA O NAŠÍ JEDINEČNOSTI

Bože, Otče-Matko,
Každý jsme drahokamem,

skrz který prochází a lomí se

Tvé vesmírné světlo.

U každého z nás jsou struktury krystalu
i způsob lomu jedinečné.
Bože, Matko-Otče,
pomáhej nám,
ať se naše vnitřní struktury vyladí,
srovnají a znovu poskládají
tak, aby činy, obrazy i světlo
námi přenášené do světa
byly co nejjasnější a nejčistší,
u každého z nás podle svého prapůvodního určení.
"ˇÁmín"

Magdalény

Magdalény jsou všechny bytosti, které v době Ješuově vědomě držely energii Velké Matky a nyní je zde zas jejich čas


O Ješuově (Ježíšově) partnerce známé jako Magdaléna, Miriam z Magdaly, Máří Magdaléna, Marie Magdalská toho bylo v poslední době napsáno už tolik. Tolik krásného, tolik srdce a oči otevírajícího i spousty polopravd spletených z osobních tužeb a snů a všelikých informací visících v různých astrálních rovinách. Máloco z toho se navzájem shoduje. Nevadí. Každý hledá, vytváří i přijímá takový obraz a informace, které zrovna potřebuje. Já se pokusím předat a nabídnout část toho svého obrazu, který již po roky krist-alizoval a postupně se mi skládal a dotvářel z kousíčků a střípků, které mi vesmír posílal a zviditelňoval.


Ježíš ( dál jej už budu nazývat aramejskou podobou jeho jména - Ješua ) se narodil do světa, kde patriarchát slavil již dlouho se zadostiučiněním své vítězství nad matrialchálním řízením světa, v době, kdy ručička vah chýlila se hluboko k převaze mužské síly, která vládla světu a kolektivnímu vědomí. K tomu, aby Ješua mohl uskutečnit svoji kosmickou misi pro Zemi, úspěšně realizovat svoje poslání pro planetu, bylo potřeba, aby vzniklo v oblasti jeho působení alespoň do jisté míry energeticky vyvážené mikroklima. Bylo třeba vytvořit pole, ve kterém byla energie Bohyně v rovnováze s kolektivně prožívanou energií Boha. Za tímto účelem se narodilo na Zemi do Ješuova okolí množství duší, které měly svým působením a skrze rozpomínání se na své zkušenosti, schopnosti a moudrost vnést a posílit v Ješuově okolí energie a vědomí Bohyně, Velké Matky, Isis, Šekiny, Sofie nebo jak jinak ještě Ji bylo tehdy možné nazývat.. Většina z nich byly ženy, které v Ješuově životě zastávaly velkou roli a byly mu blízké. Snad nejznámější jsou jeho matka Mary Anna ( Marie ), pak její matka, Ješuova babička Anna a jeho manželka, partnerka a duchovní dvojče Marie Magdaléna. Jimi to ale nekončí. Žen vědomě nesoucích a kultivujících energii Bohyně bylo v Ješuově okolí mnoho. A všechny měly svoji velmi důležitou roli, aby Ješuova mise ukotvit "spásné" Kristovo vědomí do zemských energií byla úspěšná. A všechny tyto ženy nesly titul Magdaléna. A bez jejich spolupráce a pomoci by ten obrovský vesmírný energetický posun a dar vložený do zemské energetiky pro všechny budoucí generace nebyl býval možný.

V posledních dekádách je tu opět jejich čas. Čas Magdalén. I my jimi můžeme být. V době Ješuova působení bylo zapotřebí vytvořit rovnováhu mezi tvůrčími polaritními energiemi alespoň v jeho okolí. V době, ve které nyní žijeme, je možnost - a potřebná nutnost - vytvářet tuto rovnováhu celosvětově. Všude na Zemi. Ve všech oblastech života. To je možné pouze skrze nás samé. "Bohyně" se navrátí do své síly jako rovnocená partnerka "Boha", když se jí samy uvnitř sebe otevřeme a dáme jejím energiím skrze nás žít, tvořit, konat, milovat. Tak budeme léčit sebe i svět. Jako kruhy na vodě bude se šířit léčení struktur v nás i kolem nás a strach a boj bude nahrazován harmonickým tvůrčím plynutím a mírem. Každá žena ( a samozřejmě každý muž ;-), která vědomě v sobě znovunalézá napojení na vesmírný ženský princip Velké Matky a otevírá se mu, je "Magdaléna" a pracuje na ozdravení Země a života na Ní.
Jistě, že jde stále vždy o dosažení rovnováhy a spolupráce mezi principy, nikoliv o nahrazení jednoho druhým. V posledních destiletích byl čas z popela pozvednout ženský princip a tím léčit léčit ten mužský, který tak dlouho tolik strádal, nemaje vedle sebe rovnocennou partnerku...

Teď nově přichází čas, už je tu, kdy se oba vzestoupené principy mohou spojit v diamantovém světle a vytvořit Jednotu. Na energetické kosmicko-zemské rovině se tak již stalo, Ješua a Magdaléna jako multidimenzionální bytosti tvoří Jednu neohraničenou bytost a jejich kosmická diamantová esence je nabízena každému, kdo touží po osvobození a sjednocení sebe a po odložení dualaistického prožívání.