FRANCIE 2024

17. 8.- 1. 9. 2024

Putování po posvátných silových místech jižní Francie po stopách odkazu Grálu, Marie Magdalény a jejích blízkých. Grálová místa nově v přílivu sjednocujícíh energií.

Záměr: harmonizace a sjednocení polarit v nás a nová realizace sebe skrze načítání kosmicko-zemských kódů v jejich nové kvalitě na silových místech. Směřování k radostnému a uvolněnému prožívání sebe jako celistvé bytosti v bytí na Zemi a v neposlední řadě užívání si krás a radostí života tady a teď na úžasných nádherných místech této planety. Dostane se i na povídání o magdalenském odkazu, o kódech Kristovy krve v nás, o jejich aktuálním významu.. 

Uskutečníme cestu po významných silových místech jiní Francie, z nichž některá jsou skrytá a chráněná v divoké přírodě, jiná zasazená do kulis středověkých městeček, vesnic a jejich okolí. Cesta po místech, kde energie Bohyně, Kosmické Matky a Matky Země stejně tak, jako místa osetá kódy a semínky kristovského vědomí, otevírají svou náruč těm, kdo hledají harmonii principů a sjednocení v sobě. (Po místech, kde kráčeli i nějaký čas žili Ješua, Marie Magdalena a jejich blízcí, a později ti, kteří nesli dobou temna jejich odkaz. A i oni jen navazovali na mnohem starší kosmicko-zemské energetické místní kvality). Prožijeme a procítíme si tato místa v proudu nové sjednocující kvality, které v tomto výjimečném věku korunuje, aktivuje a naplňuje grálské energie.

Zastavíme se na místech, kde se paměť duše probouzí a nově oživuje přítomnost a pomáhá otevírat naše osobní vesmírné kódy duše do stavu sjednocení.

S Francií se nejprve propojíme ve středověkém městě Le Puy en Velay. V jednom z poutních míst, kde se počíná Svatojakubská cesta. Ale především je to místo, kde středověká hermetika byla pokračovatelkou mnohem starší druidské tradice a kde i magdalenské otisky jen navazovaly na dávnější systémy strážců energií Země. V Le Puy en Velay - v překladu Území staré vědmy - má Kosmická Matka svou katedrálu, jíž dominuje Černá Madona i dávný černý druidský obřadní kámen a na přilehlém skalním vyvřelinovém útvaru kotví mužské kristovské energie raně románský kostelík St Michel s jedinečnou a nezapomenutelnou atmosférou.

Z Le Puy přejedeme do panenské přírody jihofrancouzské vysočiny, kde éternou čistotu chrání jen těžko přístupné cesty a jas a svěží zemské energie jsou stále oživovány vibracemi horských bystřin s křišťálově čistou vodou. Tůně a vodopády zvou ke koupelím, při kterých se pročišťuje a pookřává celá bytost. Voňavé stráně zní symfonií cikád a sluncem grošovaná loubí zvou k procházkám, které prohřejí duši na roky dopředu. Dostavuje se pocit, kdy hranice mezi vámi a okolní přírodou se smažou a jedno prostoupí druhé ve vděčném a radostném tanci Bytí tady teď. Tam, v lůně přírody, v malinké kamenné horské vesničce, kde čas měří jen dech a tlukot srdce a pohyb slunce a hvězd, je kostel spjatý s Grálovým tajemstvím. Dům nalepený na jeho západní stěně nám tam bude po několik dní domovem.

Po relaxaci a ženském lazebnění v panenské přírodě se občerstvené na těle, duši i duchu přesuneme do živého přímořského městečka St. Marias-de-la-Mer. Do legendárního přístavu, kde přistála na francouzském pobřeží na útěku před pronásledovateli loďka bez plachet i kormidla vezoucí Marii Magdalenu a Ješuovy nejbližší příbuzné, děti a přátele. Zajímavou souhrou okolností se místo stalo posvátným pro pronásledovaný Rómský lid a královsky cikánská atmosféra dodává veselý kolorit a zároveň připomíná, že i Marie Magdalena a Ješuovi pokrevní potomci s kristovskou DNA byli po staletí vyhnanci v systému a přesto je síla jejich krve stále živá a živější a živější... Černá Sára v kryptě kostela je pro Rómy jejich patronkou, jiným připomíná utajenou Ješuovu dceru Sáru, princeznu kristovské krve, grál budoucích generací.

Třetím zázemím na pouti jižní Francií nám bude také legendární, ale mnohem méně zalidněná vesnička v srdci katarské oblasti Languedocu; vyvýšená vesnice Rennes-le-Chateau. Kdo se kdy zajímal o tajemství grálu, Marii Magdalenu a katarské hnutí, těžko o ní neslyšel nebo nečetl. Sama vesnice je velmi významným silovým místem, ale ne ojedinělým. V celém okolí Rennes-le-Chateau střídá jedno silové místo druhé. Síla Grálu, energie a odkaz Marie Magdaleny a kristovských energií sálají z každičkého póru země. A i ty navazují na mnohem starší tamní kosmicko-zemské děje.

Na takových místech se aktivace dějí skoro samy od sebe. Srdce i vědomí se otevírá, kódy života v nás se aktivují.

Umocníme-li to společným bytím, záměrem, otevřením se přijímání vyživující síly míst a prožívání v ženské skupině, můžeme očekávat zázraky.. a jisto jistě nádherné zážitky.

Všechna místa, na která vás zavedu, mám již sama mnohokrát navštívená a jsem s nimi bytostně propojená. Ráda se o svou lásku i poznatky podělím. Jsou to místa, která si mě svojí silou přivolala a jako magnet táhla mé cesty k nim. Tak asi jako již mnokrát dříve..

.....

Shrnutí míst pobytu: 2 noci v Le Puy-en.Velay, 4 noci v Thines, 5 nocí v Rennes-le-Chateau, 3 noci v Thines

Cestovat budeme moderním minibusem z Prahy, ubytované budeme v poutnických hotýlcích, v Rennes-le-Chateau budeme v rodinném penzionu. Všechna místa pobytu jsou i historicky a esteticky exkluzivní a prodchnutá silným a krásným geniem loci.

Strava je individuální. Většinou bude k dispozici kuchyňka a dostatek příležitostí k nákupu kvalitních potravin za ceny odpovídající našim. Sama se těším obzvlášť na francouzské sýry a jejich úžasné druhy pečiva.


Odjez 17. 8. ráno z Prahy, návrat 1.9. do Prahy.

Cena celého zájezdu bez stravy je 26 000 Kč.

Prosím o uhrazení zálohy 6 000 Kč na 669718153/0800 s poznámkou Francie a Vaše jméno
(v případě nemožnosti uskutečnit tuto cestu z důvodů covid restrikcí bude záloha vrácena v celé výši) 


Doporučené čtení pro zvídavé před cestou:

Svatá krev, svatý Grál od M. Baigent a R. Leigh

Čtivá beletristická rilogie Marie Magdalena od K. McGowan (Očekávaná, Kniha lásky, Princ básník)

Žena s alabastrovým džbánkem od M.Starbird

Romány od Kate Mosse (katarská tematika)

"Chorvatsko, Avalon nebo Francie...kamkoli Danai vkročí, dokáže ostatním ženám přiblížit tlukot srdce Matky Země, dech času a lidského ducha s nenucenou noblesní obřadností a rituálem, který nás utvrzuje v přesvědčení, že jsme nikdy nepřestali být součástí toho všeho. Nezapomenutelné niterné prožitky každé z nás, které jsme se zúčastnily, jsou toho důkazem. Děkuji Danai 🌹" Lenka S.

Rezervační a kontaktní formulář