PARFÉMY

Přírodní parfémy jednodruhové

ručně vyráběné pouze z čistě přírodních komponentů

Jednoduchost jednodruhových parfémů je zdánlivá. Esence každého rostlinného druhu je dokonale koncipovaným složitým počinem kosmického Tvoření. Je perfektním akordem rozeznívajícím vlidské bytosti množství písní duše. Každá jednotlivá vůně je stvořena tak, aby dokázala ladit a harmonizovat člověka či rozeznít ztichlé melodie jeho osobní symfonie. Vůně květin kmitají mezi hmotným a nehmotným světem shlubokým dosahem do obou sfér, jak ducha, tak hmoty, duše i těla. Sofistikovaně je propojují a jemně vedou směrem kideální harmonii. Jsou něžnou a krásnou branou kradosti a vyrovnanosti.

Nabízené varianty parfémů: Růže, Jasmín, Geránie, Neroli, Amelis, Levandule s pomerančem

RŮŽE je květinou srdce. Hluboko se dotýká našeho emocionálního bytí. Dává znít ženskému aspektu lásky, pomáhá milovat sebe sama. Léčí citové rány a přináší sladký mírný pokoj. Urovnává a znovu splétávlákna propojující mysl a srdce.Její sladkost i mírně pronikavá vůně buduje víru vprobuzení nové lásky u těch, kdo prožili zklamání. Zažehává radost a podporuje víru.

JASMÍN působí vrovinách smyslových a emocionálních. Propojuje city se smyslovými prožitky, dovoluje srdci ponořit se do řeky pocitů a podporuje jejich prožívání vně i uvnitř. Vrovině ducha a mysli probouzí intuici, která inspiruje mysl, a tak vytváří originální myšlenky.Odstraňuje úzkost a depresi. Je osvědčeným afrodisiakem.

GERÁNIE (Pelargonie) pomáhá ladit rovnováhu mezi přijímáním a dáváním. Jemně vede kvnímání a vědomějšímu prožívání pocitů. Uvolňuje sevření pocházející zpřílišné racionality a sebekontroly.Uvolňuje při stresu, přepracovanosti, podrážděnosti i úzkosti.Osvobozujea povznáší nad přílišné lpění na starostech.

NEROLI je olej zvonných květů hořkého pomerančovníku. Jeho tóny probouzí euforii a zároveň uzemňují. Propojují vědomí snevědomím, tělo smyslí. Prostřednictvím uvolnění, které navozuje, pomáhá potlačeným emocím opustit jejich vězení, aby slunce a osvobozený měsíc včlověku mohli tančit společný tanec vzájemné inspirace a podpory. Jemně léčí hluboké duševní rány, které zabraňují volnému prožívání radosti.

PARFÉMY MÍCHANÉ:

AMELIS Přírodní parfém Amelis je sestaven z květinových esenciálních olejů osvěžených divokým pomerančem a jemně uzemněný orientální myrhou. Díky pečlivě nacítěnému výběru druhů esenciálních olejů se v této vůni snoubí rozpustilá svěžest citrusů s lehkostí i svůdností květin podbarvenou hebkým i mystickým dotekem chrámové vůně myrhy. Z pohledu archetypů se v této vůní prolíná žena dívka, milenka i kněžka.

LEVANDULE S POMERANČEM Tento parfém z čistých esenciálních olejů kombinuje v harmonický celek dvě přírodní vůně, ze kterých každá v sobě nese protipól té druhé, čímž společně vytváří dynamickou celistvost. Citrusová vůně pomeranče dokáže povzbudit, rozzářit a otevřít, je-li to třeba. Chladivá, snivá a zklidňující levandule zase pomůže stáhnout vědomí do sebe a přetvořit jej v sebevědomí a v ukotvení v sobě sama. Parfém je pro všechny, kdo milují levanduli a také pro ty, kdo hledají praktickou vyrovnanost v každodenním životě, rovnováhu mezi braním a dáváním, mezi věnováním pozornosti sobě i druhým, mezi světem vnějším i vnitřním.

Parfémy jsou 4-5 % roztok esenciálních olejů volejovébázi. Některé druhy obsahují esence téhož rostlinného druhu rostlého vrůzných místech Země, čímž mají větší záběr vstřebaných zemských impulsů. Všechny parfémy jsou doplněny extraktem zbenzoové pryskyřice, která snižuje těkavost obsažených esenciálních olejů a zpomaluje jejich vyprchávání. Zakalení oleje je tohoto nezávadným důsledkem.

CENY:

Růže, Jasmín, Geránie, Neroli, Levandule s pomerančem: 250 Kč

Amelis: 270 Kč    Ceny a poštovné zde