AVALON 2024

INICIAČNÍ A AKTIVAČNÍ CESTA


VKROČTE DO ČASU ZÁZRAKŮ, PROMĚN A ROZKVÉTÁNÍ SRDCE V MAGICKÉM AVALONU, KDE PODSTATNÉ KÓDY GRÁLU V ZEMI I V ÉTERU PO VĚKY JSOU A V TOMTO ČASE SE JEŠTĚ VÝRAZNĚJI AKTIVUJÍ V PŘÍLIVU SJEDNOCUJÍCÍCH A VĚDOMÍ SRDCE PROBOUZEJÍCHÍCH ENERGIÍ

AVALON , Glastonbury, Somerset, Wiltshire, Anglie 2024 ( týdenní pobyty 10. 5. - 17. 5.)

Na tuto cestu JSOU SRDEČNĚ Zváni nejen ŽENY, ale i MUŽI.

Posvátná silová místa v Glastonbury a okolí jsou jedny z nejsilnějších na Zemi - přicházejí hluboké prožitky a aktivace potenciálů díky propojení se s pradávnými silovými místy Země - ladění se na energie daných silových míst navyšuje vibrace srdce, těla, duše - rozpouští se blokády v srdci,  otevírají se cesty k větší svobodě duše i těla, rozkvétá posvátné lidství v nás.

Na svatých místech Avalonu se budeme moci otevřít přílivu nových sjednocujících energií, které mají moc stírat staré dualitní uvažování i prožívání a převést nás nově do stavu harmonie a souladu s naší podstatou, vesmírným plynutím a tvořením.

The Tor, Glastonbury Abbey, The Wearyall Hill, Chalice Well, White Spring, kaple Marie Magdalény - celodenní výlet do Avebury - megalitické stavby - pobyt je pro příjemně malou  skupinu.

Glastonbury a jeho okolí, dříve nazývané také Avalon, nese a stráží energii jedné ze srdečních čakrer Země a Bohyně Velké Matky. Avalon je po právu opředen množstvím legend a mýtů a především těmi grálovými. Svým kouzelným dotekem poskytuje změnu a posun ve vědomí i cítění všem poutníkům, kteří jej navštívili či navštíví, napříč věky až po dnešní čas. Kdo se tomuto doteku otevře, začne více vnímat své srdce, jeho potenciál a rozpínání a pocítí skrze otevřené srdce změnu ve svém vědomí a prožívání života. Je to jedno z míst na Zemi, jehož dalekosáhlý léčivý potenciál se dotkne každého, kdo žádá.

Můžete se těšit na velikou dávku světla a na posvátný silový Tor, Chalice Well a zahrady, White Spring, Glastonbury Abbey a kvetoucí posvátné hlohy, kapli Marie Magdaleny, megalitické stavby v Avebury a další. A především na úžasnou energii léčení a proměn, kterou je celá oblast prodchnutá.

Můžete se těšit na to, že vás prostoupí stále živoucí energie Avalonu a Bohyně a dotknou se vašeho srdce, kterému dají ještě víc rozkvést a rozšířit se.

Muži se zde mohou setkat se svou vntřní podstatou ochránce Grálu.


Jemný nástin programu pobytu v Avalonu: Vše intuitivně, bohatě a rozmanitě. Den začneme naladěním se na sebe jemným ranním protažením s esenciálními oleji. Dále bude následovat návštěva některého silového místa a společná práce na něm dle aktuálního vedení a potřeb. Uděláme si také výlet na silová místa v okolí. Během dne bude prostor i pro individuální procházky či odpočinek. Vše je dobro-volné. I večerní společné sdílení v kruhu.


V hravosti, radosti a spolutvorbě v přílvu grálského diamantového světla, které proměňuje vše staré.


Pobyt v Glastonbury je kouzelný dotek pro sdrce a duši, který se nejen nezapomíná, ale kterým spousta věcí teprve začíná...


Ještě v nedávné minulosti, do počátku prvního tisíciletí n.l., byly jabloněmi porostlé kopce v blízkosti dnešního Glastonbury oblévány mělkým mořem, ve kterém se mísila slaná mořská voda se sladkou říční. Proto se Avalon (Jablkov) nazýval také Ostrovem jablek a halily jej často přízračné mlhy. Od pradávna byl útočištěm i učilištěm poutníků hledajících vyšší moudrost a lásku ve svých srdcích, duších a ve-smíru. Po věky byl spravován a opatrován zasvěcenci, kněžkami, knězi a druidy, jejichž jména i příslušnost se měnily plynutím času, kteří však vždy strážili toto posvátné silové místo a udržovali jeho energie ve službách pro harmonický život na Zemi.

Ubytování je přímo v Glastonbury pod horou Tor v samostatném domku s 1 a 2lůžkovými pokoji, se zahradou, meditační místností s krystaly, jídelnou a kuchyní. Pár minut pěšky od centra. Maximální počet účastníků je sedm, příjemný komorní počet.

V ceně pobytu je i celodenní výlet do Avebury a okolí. Avebury je staroanglická vesnička stojící v největším megalitickém kamenném kruhu v Evropě. Na kruh navazuje stezka z megalitů vedoucí ke kopci Silbury Hill - uměle vytvořenému kuželovitému pyramidálnímu kopci, který sousedí s West Kennett Long Barrow - pradávnými zasvěcovacími a energetizačními podzemními kamennými komorami. V bezprostřední blízkosti Avebury je také největší výskyt kruhů v obilí v Evropě. Je to jedinečné místo pro regeneraci a posílení.

Cena pouti do Avalonu je 25 000 Kč. Zahrnuje komfortní ubytování, transfery z letiště v Bristolu, celodenní výlet do Avebury, vstupy, organizaci, vedení průvodce. Rezervace je při záloze 7 000 Kč na 669718153/0800.

Cena nezahrnuje letenku, tu si každý zařizuje sám.

Pro informace o letech mi prosím pište na messenger Danai Colledge nebo na WhatsApp 604209985. 

Vše ohledně cesty a srazu se bude dolaďovat dostatečně včas před odletem ve skupině na messengeru.

Pro přihlášení nebo projev zájmu MI NEJLÉPE PIŠTE NA MESSENGER nebo použijte rezervační formulář níže. Dotazy i na messengeru Danai Colledge nebo na 604 209 985 a dana.labute@seznam.cz.


Těším se na další nádherný společný čas zázraků, proměn a rozkvětu v květnovém Avalonu. Danai