O MNĚ

DANAÍ

Provádím ženskými kruhy, organizuji a vedu cesty a pobyty na silových posvátných místech.  Cyklicky žensky pečuji o rodinu, Elfí sídlo a jeho zahradu. Občas vyslyším volání silových míst Země a putuji k nim pro načtení a otevření kódů a hlubší napojení. Katarský Languedoc a jižní Francie jsou pevně zakořeněné v mém srdci. Sajně jako Avalon. A další místa nesoucí energie Velké Matky, Magdalén a Černých Madon.

JEMNĚ A HLUBOKO

V akcích, které pořádám, se můžete dotkout své přirozené a autentické podoby. Jemným způsobem dochází k iniciaci hluboké a přirozené změny. Vždy se potom ve vás a ve vašem životě něco pohne a nastanou změny a posuny vpřed.

PROPOJOVATELKA

Otevírám ženám cestu k propojení se s jejich vlastní autenticitou a s opravdovostí projevu duše.

Provádím skrze momentální napojení a jako nástroje používám pohyb, hlas, tanec, zvukové vibrace, tvoření, kreslení, jemné doteky, mediatci. Často a ráda pracuji na silových místech a v přírodě.

POSVÁTNÁ SILOVÁ MÍSTA MATKY ZEMĚ

Na silových místech Země je proces proměny ještě umocněn podporou od energií místa. Zároveň tam paralelně dochází  i k podpoře daného místa. Jde o harmonickou koexistenci a vzájemnou podporu s Matkou Zemí. Každé silové místo Matky Země vítá vědomou práci lidí na něm a maximálně ji podporuje. Je to spolupráce se vzájemným dosahem. Ona podpoří nás, my podpoříme ji.

PRO KOHO JSOU MÉ AKCE

Pro toho, koho uvnitř osloví. Nezáleží na tom, v jaké fázi Cesty a vývoje se cítíte být. Mé akce a cesty jsou vhodné pro všechny ženy a muže, kteří ve svém srdci uslyší volání své duše tímto směrem. Žiji a podporuji úctu k Cestám druhých a jejich jedinečnosti.

JEŠTĚ KOUSEK O MNĚ A MÝCH VÁŠNÍCH


Jsem renesanční žena, tvůrkyně, udržovatelka, matka, přítelkyně, průvodkyně. Nestudovala jsem teologickou fakultu proto, abych byla farářkou. Zato Univerzita Univerza mi dala rozpomenout si na moji cestu služby v roli průvodkyně či kněžky, chcete-li.

NĚCO Z MÉ ŽIVOTNÍ CESTY SEM


DCERA JARNÍ ROVNODENNOSTI

První nádech v tomto vtělení jsem vdechla v Praze prvního jarního dne na počátku 70let. Jak jsem vyrůstala, postupně (nebo sestupněJ) jsem zapomínala pravdu o žití, která pak zůstala patrná už jen v touhách srdce a chvilkových záblescích z duše zasvitnuvších vzpomínek, abych díky nim mohla později nastoupit na dobrodružnou cestu rozpomínání se.

INDIGO A REBELIE

Jelikož jsem připlula v indigovém předvoji, mou úlohou v letech dospívání bylo rebelovat proti všemu zkostnatělému, nepravdivému a svobodu omezujícímu.

Jsem nesmírně vděčná za ty roky šílených dobrodružství, kdy jsem s beraní silou šla do hledání autenticity žití i projevu a bořila přitom konvence, kde se dalo. Ještě vděčnější jsem šikům andělů, svým duchovním matkám a samozřejmě i té fyzické, kteří nade mnou tehdy všichni bděli, abych se mohla dožít i dalších fází svého vývoje.

SETKÁNÍ S LÁSKOU S VELKÝM "L" A S KARDINÁLNÍM DŮVODEM, PROČ ŽÍT

Kolem svých 17. narozenin jsem se díky jednomu velmi hlubokému zážitku, ve kterém jsem se ocitla na hranici mezi světy, setkala s Láskou. S tou Láskou, ze které všichni pocházíme a ze které je stvořen celičký Vesmír. A instinktivně jsem věděla, že jsem se setkala se svým posláním a že už vím, proč žít. Brzy se mi k tomu prožitku skrze řetězce synchronicit začala vědomě připojovat energie Ježíše, ale já jsem věděla, že to není ten Ježíš, o kterém učí církev, ale důvěrně známá blízká božská bytost plná Lásky vedoucí duši domů a k rozpomnění. Přesto jsem dále balancovala na hraně mezi potřebou maximálně prožívat vše, co fyzická existence nabízí bez ohlížení se na následky a touhou přiblížit se víc domovu duše v srdci.

SKLÁDÁNÍ VITRÁŽE MÉHO POSLÁNÍ

Po gymnáziu a roce v Paříži jsem se rozhodla pro studium na Evangelické teologické fakultě, jelikož jsem v tom viděla alespoň jistou příležitost propojovat se více s Ježíšem (Ješuou) a dobou, kdy žil na Zemi a přitom nebýt součástí žádné církve (mnoho jiných duchovních možností a cest v prvních letech po sametové revoluci ještě nebylo a církve mne věru nepřitahovaly, spíš naopak).

Trvalo pak ještě mnoho let, než jsem začala vyrovnávat a propojovat hladiny v nádobách "rozum" a "intuice". A musely se mi narodit dvě dcery, Miriam a Noemi, aby přišlo opravdové probuzení k nejen rozumovému rozpoznávání skutečné duchovní podstaty života a všech bytostí, které je za knihami, za teoretickým poznáním, za večerními úvahami nad sklenkou vína či semináři, ač i to byla zajímavá a důležitá fáze vývoje.

Nejkrásnější na tom pak bylo, jak různé barevné střípky teoretických znalostí a "náhodných" prožitků a zkušeností najednou začaly ožívat a přesně zapadávat a vyplňovat moji osobní "vitráž životního poslání". Toto vnitřní dobrodružství předčí všechny divokosti a zážitky dospívání :-). A čím barevnější je má "vitráž" a čím více střípků si nachází své místo v síti obrysů, tím jasněji žiji sebe, tvořím, miluji a raduji se.

INICIACE ŽIVOTEM

Nenajdete zde seznam absolvovaných seminářů, certifikátů a zasvěcení. Záměrně jej neuvádím, ač by prázdný nebyl, protože vnímám, že ty nemusí být důkazem skutečné vnitřní síly, jemnosti či zralosti.  Je to život sám, který nás provádí těmi nejhlubšími zasvěceními a to velice individuálně a na míru.. A mnohdy si to ani nemusíme uvědomit, až teprve plody nám to odrazí.  

MARIE MAGDALÉNA

Přibližně před deseti lety ke mně začala přicházet i Marie Magdaléna jako Ješuova partnerka. Různě se mi připomínala a pomáhala mi všelijak si na ni a kruh sester kolem ní rozpomenout. A skrze rozpomenutí si na posvátné partnerství a sjednocení božských principů mé srdce i duše dostávaly víc a víc výživy a obnovy. A touží tuto blaho-dárnou rovnováhu připomínat světu.

VRHÁNÍ SVĚTLA SKRZE SVOJI OSOBNÍ VITRÁŽ

Časem se začaly k léčení sebe přirozeně přidávat i služba a pomoc okolí. Tak jako vše, co se obnovuje a léčí, vysílá týž impulz do okolí. Vlastní rozkvétání a harmonizace kohokoli a čehokoli fraktálově působí na okolí. Tak je to prosté. A jsem šťastná, mohu-li někomu pomoci uvidět jeho barevný střípek vitráže či jeho mozaiky nebo pomoci nahlédnout do struktur, kam střípky zapadají. A respektuji individualitu i cestu každého. Cesta každé bytosti je cesta božství k sobě sama. A každá je stejně hodnotná, ať vede, kudy vede.

Ráda vás uvítám na svých kruzích a pobytech na silových místech, nebo provedu přechodovým rituálem v Elfím sídle.

S láskou, Danaí

P.S. Omlouvám se, málokdy tyto stránky aktualizuji a tak mnohé je možná zase posunuto jinam. Pro aktuálnější dění doporučuji svůj FB profil Danai Colledge. Těším se na propojení..

                                 ...se svým vesmírným kolegou Matúšem Sargonem Khan..