CELOSTNÍ OŠETŘENÍ

Celostní ošetření dotykem, esencemi a zvukovými vibracemi za podpory vědomí mistrovských krystalů.

Toto ošetření trvá cca 90 minut. Nejdříve mi klient sdělí svůj záměr k léčení či doladění. Společně se na daný záměr naladíme, vyberu k tomu odpovídající esenciální olej či oleje a kolem opečovávaného rozmístím určité mistrovské krystaly. Dále se pokračuje jemnými doteky, které uvolní tělo a dovolí vlastním energiím klienta hladce proudit a znovuobnovovat rovnováhu. Mezi doteky jsou zvukové vstupy tónů alikvotních nástrojů.

U každého je průbeh zcela individuální.

Pro koho a pro jaké situace je toto celostní ošetření:

Tato terapie je vhodná pro širokou škálu situací. Od pomáhání rozpouštění konkrétních duševně fyzických bloků (jako třeba bloky v energetickém těle, které brání odbourávání nadváhy, závislosti a pod.) přes rozvolňování vztahové nepružnosti (neschopost posunout se v partnerských vztazích, odejít z nefunkčních vztahů a siutací a pod.) až po různé záměry na rovině spirituální a dolaďování fyzického těla a jemněhmotných těl během procesů transformace.

Terapie je ve svém průběhu velice uvoňující a relaxační, ale vzhledem k tomu, že působí také autorestrukturalizačně v rovinách našeho fyzického těla i jemněhmotných těl, může v následujích dnech docházet k tzv. detoxikačním příznakům, jako jsou bolest hlavy, větší únava, zesílené emoce a podobně. Toto je pouze přechodný stav, po kterém přijde vlna nové enegie, uvolnění a otevření se novým možnostem v životě. Je proto také vhodné pít v tu dobu více čisté vody a jíst lehčí stravu a odevdat se plynutí.

Tato terapie za nikoho sama neudělá změny či kroky, které daný člověk potřebuje podniknout ve svém životě, ale může pomoci tyto kroky udělat se samovolnou nenucenou přirozeností a urychlit jejich průběh.

Ocenění toho ošetření je 2000 Kč 

Na terapii je třeba se přihlásit buď telefonicky 604 209 985 nebo v soukromé zprávě přes Messenger (FB Danai Colledge), případně přes e-mail dana.labute@seznam.cz.