O MAGDALÉNÁCH

Magdalény jsou všechny bytosti, které v době Ješuově vědomě držely energii Velké Matky a nyní je zde opět jejich čas


V posledních destiletích byl čas z popela pozvednout ženský princip a tím léčit léčit ten mužský, který tak dlouho tolik strádal, nemaje vedle sebe rovnocennou partnerku...
Přichází čas, už je tu, kdy se oba vzestoupené principy mohou spojit v diamantovém světle a vytvořit Jednotu. Na energetické kosmicko-zemské rovině se tak již stalo, Ješua a Magdaléna jako multidimenzionální bytosti tvoří Jednu neohraničenou bytost a jejich kosmická diamantová esence je nabízena každému, kdo touží po osvobození a sjednocení sebe a po odložení dualaistického prožívání.


Okénko do minulosti

O Ješuově (Ježíšově) partnerce známé jako Magdaléna, Miriam z Magdaly, Máří Magdaléna, Marie Magdalská toho bylo v poslední době napsáno už tolik. Tolik krásného, tolik srdce a oči otevírajícího i spousty polopravd spletených z osobních tužeb a snů a všelikých informací visících v různých astrálních rovinách. Málo z toho se navzájem shoduje. Nevadí. Každý hledá, vytváří i přijímá takový obraz a informace, které zrovna potřebuje. Já se pokusím předat a nabídnout část toho svého obrazu, který již po roky krist-alizoval a postupně se mi skládal a dotvářel z kousíčků a střípků, které mi vesmír posílal a zviditelňoval.

Ježíš ( dál jej už budu nazývat aramejskou podobou jeho jména - Ješua ) se narodil do světa, kde již dlouho vládl patriarchát , v době, kdy ručička vah chýlila se hluboko k převaze mužské síly, která vládla světu a kolektivnímu vědomí. K tomu, aby Ješua mohl uskutečnit svoji kosmickou misi pro Zemi, úspěšně realizovat svoje poslání pro planetu, bylo potřeba, aby vzniklo v oblasti jeho působení alespoň do jisté míry energeticky vyvážené mikroklima.

Bylo třeba vytvořit pole, ve kterém byla energie Bohyně v rovnováze s kolektivně prožívanou energií Boha. Za tímto účelem se narodilo na Zemi do Ješuova okolí množství duší, které měly svým působením a skrze rozpomínání se na své zkušenosti, schopnosti a moudrost vnést a posílit v Ješuově okolí energie a vědomí Bohyně, Velké Matky, Isis, Šekiny nebo jak jinak ještě Ji bylo tehdy možné nazývat.. Většina z nich byly ženy, které v Ješuově životě zastávaly velkou roli a byly mu blízké.

Snad nejznámější jsou jeho matka Mary Anna ( Marie ), pak její matka, Ješuova babička Anna a jeho manželka, partnerka a duchovní dvojče Marie Magdaléna. Jimi to ale nekončí. Žen vědomě nesoucích a kultivujících energii Bohyně bylo v Ješuově okolí mnoho. A všechny měly svoji velmi důležitou roli, aby Ješuova mise ukotvit "spásné" Kristovo vědomí do zemských energií byla úspěšná. A všechny tyto ženy nesly titul Magdaléna. A bez jejich spolupráce a pomoci by ten obrovský vesmírný energetický posun a dar vložený do zemské energetiky pro všechny budoucí generace nebyl býval možný.

Nyní je tu opět jejich čas. Čas Magdalén. I my jimi můžeme být. V době Ješuova působení bylo zapotřebí vytvořit rovnováhu mezi tvůrčími polaritními energiemi alespoň v jeho okolí. V době, ve které nyní žijeme, je možnost - a potřebná nutnost - vytvářet tuto rovnováhu celosvětově. Všude na Zemi. Ve všech oblastech života. To je možné pouze skrze nás samé.

"Bohyně" se navrátí do své síly jako rovnocená partnerka "Boha", když se jí samy uvnitř sebe otevřeme a dáme jejím energiím skrze nás žít, tvořit, konat, milovat. Tak budeme léčit sebe i svět. Jako kruhy na vodě bude se šířit léčení struktur v nás i kolem nás a strach a boj bude nahrazován harmonickým tvůrčím plynutím a mírem. Každá žena ( a doknce každý muž ;-), která vědomě v sobě znovunalézá napojení na vesmírný ženský princip Velké Matky a otevírá se mu, je "Magdaléna" a pracuje na ozdravení Země a života na Ní.

V posledních destiletích byl čas z popela pozvednout ženský princip a tím léčit léčit ten mužský, který tak dlouho tolik strádal, nemaje vedle sebe rovnocennou partnerku... 

Teď přichází čas, už je tu, kdy se oba vzestoupené principy mohou spojit v diamantovém světle a vytvořit Jednotu. Na energetické kosmicko-zemské rovině se tak již stalo, Ješua a Magdaléna jako multidimenzionální bytosti tvoří Jednu neohraničenou bytost a jejich kosmická diamantová esence je nabízena každému, kdo touží po osvobození a sjednocení sebe a po odložení dualaistického prožívání.