O ženských kruzích

Co může být ženský kruh?Proč vytvářím ženské kruhy a setkání,

jak je vnímám a jak jimi provádím..


V ženském kruhu se obrozuje esence posvátného ženství ve všech jeho aspektech, aby mohla přijít tvořivá vyváženost.

BEZPEČÍ

V ženském kruhu vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém se můžeme každá za sebe a bez obav vydat na pouť za hledáním, nacházením a léčením kterýchkoli částí naší bytosti, a tak se přibližovat víc a víc k celistvosti a plnému poznávání a prožívání sebe ve svém životě i ve stále pulzující a rozpínající se síti vesmírného vědomí.

SKRYTÉ POKLADY

Ženský kruh je dobrodružství, ve kterém se můžeme pouštět do probádávání svých vnitřních světů a vynášet tam odtud zapomenuté poklady. Každá úprava vnitřního světa se dle vesmírných zákonů projeví v našem životě a kvalitativně jej posune.

POSVÁTNO, RITUÁL A ŽIVOT

V ženském kruhu si přirozeně připomínáme posvátnost života. Bytím v přítomnosti a vytvářením rituálů tuto všudepřítomnou ale tolik zapomenutou posvátnost znovu přivádíme do našich životů a skrze nás dál do světa.

PODPORA, TALENTY A BOHATSTVÍ

V ženském kruhu lze nalézt podporu pro učinění malinkých i větších krůčků vedoucích k osvobození, ke změně přežitých programů, k vyléčení vnitřních bolestí, které dlouho omezovaly. Stejně tak energie kruhu umí dodat sílu uvědomit si naše dary, talenty, naše vnitřní bohatství a začít je užívat a nechat dál rozkvétat k radosti vlastní, blízkých i světa. Všichni máme nějaké své úžasné talenty. Lišíme se hlavně tím, do jaké míry je využíváme.

OSLAVA

V ženském kruhu také oslavujeme vděčnost, radost, hojnost, léčení. Prožitek radosti a vděčnosti přirozeně přivádí proud léčení a hojnosti. Na osobní i kolektivní úrovni.

V ženském kruhu tančíme, zpíváme, tvoříme, sdílíme. A to vše vědomě či bezděky s léčivým přesahem. Každá za sebe a přitom společně. Jako každé jedno je součástí Jednoty a Jednota obsahuje každé jedno.

ZÁMĚR

Ženský kruh je setkání žen, které se sejdou se záměrem něco pro sebe udělat, posunout se dál a blíž k sobě sama. Již samotný záměr a společné bytí pod jemným a moudrým vedením vytváří energie, které mohou konat zázraky. Od malinkých po velké.

INTUICE A NACÍTĚNÍ

Téměř výhradně provádím skrze momentální napojení a jako nástroje používám pohyb, hlas, tanec, zvukové vibrace, tvoření, kreslení, jemné doteky, řízenou (napojenou) mediatci a další a samozřejmě i přírodu.

POŽEHNÁNÍ

Správně (po)vedený ženský kruh šíří požehnání a léčení do života i do světa, jako se šíří kruhy na vodě...


Kdyby se zachovala slova, která předávala během svého pozemského života Ješuova partnerka Marie Magdaléna, která jej všude doprovázela a dotvářela celistvost jejich společného působení, možná bychom dnes znaly i tento citát:

"Když se sejdou alespoň dvě nebo tři v mém Jménu, mé Já Jsem je mezi nimi". ( rozuměj : když se sejde několik žen, jejichž záměrem je naladit se na přítomnost božského posvátného ženství, ženské Já Jsem- energie božského posvátného ženství, Velké Matky - je mezi nimi )

MODLITBA O NAŠÍ JEDINEČNOSTI

Bože, Otče-Matko,
Každá jsme drahokamem,

skrz který prochází a lomí se

Tvé vesmírné světlo.
U každé z nás jsou struktury krystalu
i způsob lomu jedinečné.
Bože, Matko-Otče,
pomáhej nám,
ať se naše vnitřní struktury vyladí,
srovnají a znovu poskládají
tak, aby činy, obrazy i světlo
námi přenášené do světa
byly co nejjasnější a nejčistší,
u každé z nás podle svého prapůvodního určení.
"ˇÁmín"