Boží Dům - východočeský Tor?

20.02.2019

BOŽÍ DŮM - VÝCHODOČESKÝ TOR?

Tento kopecopec přitahoval mou pozornost dávno před tím, než se začala má duše probouzet pro vědomé vnímání energií.

Později, už procitavší, jsem na toto místo často zavítala, vždy k nějakému nacítění, usebrání, vnitřní práci.

Přeskočím epický příběh, jak se mi toto místo postupně během let ukazovalo ve své jemněhmotné podobě, vyhnu se tu i jeho historii, která naštěstí není moc pohnutá.

Zmíním jen, že ještě na přelomu 1.a 2. tisíciletí neslo jméno Božie Dom. Jen opravdu velmi významná místa měla tuto čest a musel k tomu vždy být dobrý důvod.

Také se ráda přiznám, že na pyramidách si nikterak neujiždím a nevidím je v každém pátém kopci. Ale tady mi to intuice našeptala už dávno.

Kopec vyniká nejen velmi silnou vyzařovací energií, ale také nezvykle pravidelným a příkrým tvarem oproti okolnímu terénu. Jeho stěny jsou spirálovitě zvrásněné a na jeho vrchu je dokonalá plošina.

Vždy mě také fascinoval zvláštní protiklad toho, že kopec má velice jedinečnou, výjimečnou a očividnou sílu génia loci a přesto je tak opomíjený a jakoby omšelý, zanedbaný a davy nenavštěvovany..

Dnes jsem se tam opět vydala, tentokrát v doprovodu kamaráda geomanta.
Bylo hezké nejít sama a moci se podělit o dojmy a rozdělit si "břímě kněžské odpovědnosti" a jen tak být a navnimavat..

Vždy jsem vnímala, že horní plošina přijímá obrovský sloup čisté vesmírné energie a zároveň ji vyzařuje do okolí. Dnes ten sloup byl obzvlášť citelný.

Kvalita světelné energie, která tam přichází, je nádherná!
Obrovsky silná a pannensky čistá a přitom všeobsáhlá v potenciálu. Bíle diamantová.

Když jsem si nahoře klekla, zavřela oči, naladila se na ni, skoro obratem se mi složil obraz kvalitativní i fyzické podoby tohoto kopce a s Torem v Glastonbury. Bez všech pochyb i osobních ambicí..

Vnímala jsem, že toto je náš český "Tor."

I fyzický tvar kopce je Toru velmi podobný. Stejně jako nasměrování kopce vzhledem ke světovým stranám.
Asi největší současná odlišnost je v tom, že narozdíl od Toru je
tento kopec částečně zarostlý stromy.

Mužský i ženský princip jsou zde v rovnováze, všechny živly přijímají čistou nepolarizovanou kosmickou energii, která je pročišťuje a nabíjí a dál se šíří do krajiny.

Vnímám velikost, slávu i význam tohoto kopce v dávných dobách a možná zas přichází jeho čas... ? Kdo ví..

Nové Hrady u Litomyšle.

Poznámka: síla silového místa je potencována vědomou lidskou přítomností a pozorností. Mnohá česká a východoevropská silová místa jsou částečně pohaslá, nebo se naopak chovají jako "nezkrocený kůň", protože jim nebyla soustavně věnována lidská pozornost, péče a úcta.
Každá vědomá návštěva silového místa jeho sílu podpoří a více otevře a vyladí