Devatero mouder Josefa z Arimatije

24.03.2018

Devatero Josefa z Arimatie

( 4 + 4 + 1 )

· Uvědomuj si, že jsme sjednocením Nebeského Ducha a Hmoty Země.

· Cti Otce Ducha a Matku Hmotu stejným dílem ve svém životě.

· Propojuj Ducha a Hmotu a tak vytvářej cestu ke Světlu.

· Miluj Boha Otce-Matku celým svým srdcem.

· Všechny bytosti, které potkáváš, jsou tvými bližními na Zemi.

· Skály, stromy, zvířata jsou stejně tvými bližními jako muži, ženy a děti člověčí říše.

· Cti všechny říše života a uč se od každé z nich.

· Miluj bližního svého stejně jako sebe sama

a sebe sama stejně jako bližního svého.

· Odpouštěj všem bytostem i všem situacím,

které potkáváš

a dozajista odpouštěj sám sobě.

Kdo byl Josef z Arimateje? Křesťanská tradice jej předkládá jako bohatého jeruzalémského žida, člena rady starších, který nabídl svůj rodinný hrob k uložení těla Ježíše po ukřižování. Legendy jdou mnohem dál. Především říkají, že pod křížem nabral do poháru krev vytékající z Ježíšova těla, čímž vznikla představa o Svatém Grálu jako o zázračném předmětu. Na všem něco bude...

Já bych vám jej chtěla přiblížit ještě trochu víc. Informace, které posdílím, jsou ze zdrojů jdoucích mnohem blíž skutečným historickým událostem a přijímám je filtrem své duše jako nejpravděpodobnější.

Josef z Arimateje byl velmi bohatý jeruzalémský obchodník mající vlivné a přátelské styky po celém středomoří a i mezi Římany. Byl známou vlivnou osobou. Ale zároveň byl neviditelným, mocným a tajným (právě kvůli své známosti ve vnějším světě) členem esénského bratrstva a podporovatelem a ochranitelem jejich konání. Tím pádem byl také mecenášem i Ješuy (Ježíše).

Byl to muž, který na sebe v té době vzal roli člověka dvou tváří. Byl zasvěcenec hlubokého duchovního vědění a umění a zároveň zdatný obchodník a diplomat. Aby mohl sloužit a ochraňovat to, co bylo tehdy v jakémsi politickém i duchovním (naboženském) undergroundu. Tou undergroundovou akcí byla celá Ješuova a Magdalénina mise. A přitom oni byli jen vrcholem ledovce. Stálo za nimi obrovské množství lidí, kteří podporovali jejich práci a připravovali jim zázemí a cestu. Na úrovni hmoty i ducha. Říkali si tehdy Eséni. Josef z Arimeteje dělal obojí, podporoval Esény duchem i hmotou. Svým vlivem mezi mocnými jim zajištoval jistou míru ochrany a bezpečí a svým bohatstvím mohl podporovat esénské komunity, která se ve svých jednotlivých komunitách vedle základního zemědělství věnovaly práci duchovní. V takových komunitách žily společně celé rodiny.

Jako obchodník, mořepalvec a majitel velké obchodní flotily mohl provozovat výměnu informací mezi jednotlivými esénskými komunitami, které byly nejen v Palestině, ale i v Alexandrii, jižní Francii a v Británii (Avalonu). A které pak později převzaly ochranu nad potomstvem Ješuy a Marie Magdalény.

Takto byl Josef z Arimateje propojen se Svatým Grálem. Byl ochráncem a mecenášem Svaté krve.

Z příbuzenského hlediska byl rodem provázán s Ješuou i Marií Magdalénou.

Toto je jen kraťoučké představení role Josefa z Arimateje.

Jeho nádherné životní devatero krásně ukazuje moudrost propojování ducha i hmoty, nevyvyšováním jednoho na úkor druhého, nezavrhováním žádného. Ukazuje, že je záhodno protkávat obé do květů Světla, které se mohou manifestovat ve Hmotě. Která je posvátná stejně jako Duch. Matka i Otec, Nebe i Země jsou posvátné. A z jejich spojení vzniká náš a veškerý život na Zemi... A bez jejich rovnováhy a propojení není udržitelný a šťastný život na Zemi možný. Stejná úcta oběmu...

Mimochodem, všilmi jste si, jaký byl tedy asi původní význam přikázání "Cti otce svého a matku svou" ? A vidíte, jak mimo to sjelo? Do jakého pokřivení, které mnohdy nekomprimisně vedlo k lámání duše a ducha potomstva...

Teď jsem si zdánlivě nezávisle vzpomněla, jak jsem jednou četla v dopisech Boženy Němcové, kde psala svému synu, který byl kdesi v zahraničí na práci. Psala mu: před nikým se neponižuj, nad nikoho se nevyvyšuj.

Jaká to moudrá žena, ta Božena! :-)