Dínah praotcům a patriarchům

15.05.2019

PRAOTCOVÉ, PATRIARCHOVÉ, KNĚŽÍ A VŮDCOVÉ

Mluvím k vám teď jako Dínah, jako ta 13. mezi 12 syny Izraele. Jako ta, jejíž moudrost a životní síla byla umlčena a z dějin byla vymazána.

Mluvím k vám i jako číslo 13, kterého se děsíte, protože přináší změnu a dynamiku, která se vymyká kontrole. Ale přináší i skutečný tanec božského života.

Mluvím k vám, protože vy moudří z vás už víte, že bez mé síly a přítomnosti není skutečný božský tanec dvanácti harmonický, ale drhne, zatuhne a zaniká svou vlastní silou, zenechavajic po sobě spoušť.

Když zničili jste mne, vyřkli jste ortel sami nad sebou. Stejně tak nad všemi dalšími pokoleními. A co víc, nad Gaiou, která vám byla svěřena do správcovství.

Sami jste si postavili past, vaše pýcha, nadřazenost a touha po moci se stala nejen mým koncem, ale i začátkem vašeho konce.

Pohleďte na nepružnost vašich systémů, do kterých jste lapili život! Pohleďte na utrpení válek, které jste způsobili tím, že jste silou a uměle museli udržovat proud hojnosti, když ten přirozený jste zavrhli.

Mluvím k vám jako Dínah a jako vaše sestra, ve které jste nerozpoznali boží dar Bohyně. Ani ty, otče Jákobe, co si říkáš Izrael - Bůh vítězí.. Však kulháš od té doby! Něco ti na jedné straně chybí k rovnováze, viď?

Mluvím k vám vaší horlivou řečí, i když to jinak není můj tón. To abyste slyšeli..

Mé srdce tolik bolí z toho, co bylo, co mohlo být a nebylo. Je ještě čas to napravit. Teď, na konci jednoho věku.

Odložte svou hrdost, pýchu a proměňte své tupé tvrdé hole na živé hady a draky života, který řídí sama vyšší moudrost. Přijměte esenci své sestry a Bohyně a čísla 13, které vám posílá Bohyně ze svého středu do vašeho středu..

Uvolněte prokletí uměle zaseklého principu dvanácti a oživte jeho dynamiku přijetím energie 13, přijměte esenci Bohyně do svého středu. Ať se hvězdice dvanácti zase roztočí životem poháněným samotným vesmírem.

Toto je šance pro udržitelnost života na Zemi. Přijměte mne, Dínu, i Bohyni zpátky mezi sebe. Přijměte zpět tu kouzelnou proměnnou...

Tu, která chaneluje mezi vás boží choreografii a dává vám tančit svobodu a radost v tady a teď v odevzdání se vyššímu vedení. Jen pusťte ty zoufale třímané opratě kontroly a nechte se proudem vést.

Já jsem Dínah, já jsem 13, já jsem naděje.

A dávno jsem vám odpustila...

Můj hlas se zvedá dnes, kdy planou ohně, které pálily nás, ale i ohně, které zažehávají lásku..
Volte už konečně to druhé..