Elfové

20.02.2019

Po rozhovoru s kamarádkou na téma Elfů mne napadlo optat se, kdo vlastně jsou Elfové z vesmírného pohledu. Přišly mi tyto informace:

Elfové působí jako vesmírní strážci Gaiy, kteří jsou nejblíže její fyzické existenci.

Mnozí z nich se podíleli na jejím stvoření, konkrétně na její materializaci a dosud udržují vibrace stvořeného světa, tedy vší zemské hmoty, v napojení na Zdroj.

Jsou to ti z Elohím, kteří se rozhodli emanovat a zhmotnit své vědomí tak, aby byli Gaie na blízku právě svou fyzickou přítomností zde. Odtud také jejich vezdější označení Vznešení.

Stali se strážci zhmotnělého života na Zemi. Říše rostlinné, zvířecí a minerální.

Svou přítomností udržují i v těžkých časech spojení života na Zemi s nejvyšším vesmírným řádem, podle kterého je Gaia stvořena.

Původní přírodní harmonická lemurská civilizace byla v podstatě "elfí" civilizace.

Krystalické kódy původní Elfí DNA jsou stále přítomné ve velikém množství lidí a tito tu působí jako udržovatelé určitých vibrací. Svou existencí udržují v kolektivním poli Země živé propojení mezi Duchem a Hmotou.

V tomto čase je důležité, aby bytosti s elfími kódy ve své DNA vstupovaly do své síly skrze emoční rovnováhu a svou lásku k životu na Zemi. Je čas odkládat závoje strachů a znovu začít plně prožívat bezpečí a hojnost v životě na Zemi. Skrze pocit bezpečí a lásky k životu na Zemi začnou vysílat do energetického pole Gaiy silné zdravé vibrace. To samo o sobě bude mít obrovský účinek na vzestup Země.

Jejich tzv. vzkříšení do vědomé zdravé a silné vibrace se bude mj. dít tím, že si začnou vzpomínat na svoji podstatu a zároveň budou v okolí rozpoznávat další bytosti podobného založení a budou se propojovat, buď ve společných projektech, nebo vibračně.

Budou vytvářet silné pole, ve kterém se bude mísit posílená energie Gaiy a hvězdné vedení.

Bytosti s elfí esencí mají přirozený vztah k přírodě a ke hmotě v jejím čistém projevu. Milují ve hmotě tvořit, či jinak zhmotňovat své myšlenky. Jejich krédo je tvořivé propojení Ducha a Hmoty. Milují přírodu a všechny její projevy, vystupují jako její milovnicí a ochránci, s přihlížením k vesmírným zákonům a jejich nejvyšším etickým kódům.

Pro reaktivaci zemského pole "elfí" esencí pro začátek stačí, když ti, kteří mají ve své krystalické DNA elfí kódy, začnou prožívat čím dál víc volné spontánní nadšení a radost z bytí v propojení se stvořením. Sami tak poznají, jak se jim při uvědomění si své elfí esence zrychlí tep života, tedy jejich vnitřní vibrace. Kvalita této vibrace je spojení lásky, radosti a vnitřní síly napojené na živly.
.....

Vysvětlivky 😉

Elohím: rada velmi vysoce vyspělých vesmírných bytostí, která iniciovala projekt Země a dohlíží na něj.

Krystalická DNA: zatím nehmotná část DNA obsahující informace a kódy jak našeho originálního hvězdného původu, tak otisky vesmírných archrtypálních esencí přijatých během cyklů životů.
Tak, jak v sobě jako lidské bytosti máme namíchanou genetiku svých rozličných předků, tak ve své krystalické DNA máme v sobě namíchané různé archetypální kosmické esence. V různých poměrech. Nelze tedy říci, ten je elf, ten zas vtělený anděl, ten je vesmírný rytíř. Jistě, některé rysy mohou převažovat a naopak. Další rovinou v naší krystalické DNA je vesmírný původ duše. Ten je již vyhraněnější. A i tato jemněhmotná vyhraněnost je v realitě podbarvena dalšími přijatými esencemi. Vše dohromady tvoří u každého jedinečné předpoklady v kosmické evoluční hře.

Danai a strážci krystalické DNA