Jméno, jméno.... jména

02.03.2018

Někteří se mě občas ptáte, nebo byste se optat chtěli, jak mi přišlo jméno Danai a případně co znamená. Tak tu o tom napíšu.

JAK VNÍMÁM JMÉNA

Nejdřív povím, jak já vnímám jména a tzv. jména duše.

Vnímám je jako různé plošky broušeného drahokamu duše. Už z toho vyplývá, že jich může být více, ba i mnoho. Každé pak reflektuje určitou část, vrstvu, aspekt bytosti, která jej nosí. Většina z našich jmen je nám obvykle zdejším vědomí neznámá. Různá jména téže duše se mohou vztahovat k různým posláním v různých inkarnačních cyklech a stejně tak k různým rolím, které naše MULTIDIMENZIONÁLNÍ DUŠE zastává na různých úrovních existence. Zároveň jedno jméno může mít také více různých významů. Je to krásně organické, propojené, dynamické.. :-)

JMÉNA ZJEVENÁ

Jména, která k vám nyní v tomto životě přišla, jsou zřídka vaše jediná jména. Ale reprezentují to, co je nyní pro vás důležité, či takovou vaši energii nebo kvalitu, se kterou je pro vás nyní podstatné se spojovat a čerpat z ní. A zároveň ji vyzařovat do okolí. Z toho také vyplývá, že se vaše "duchovní" jména mohou i během jednoho života obměňovat či přibývat.

KŘESTNÍ JMÉNO

Jméno, které jste dostali po fyzickém narození, obvykle nese energii, která ukazuje vaši roli v prostředí, do kterého jste se rozhodli narodit se a působit v něm. Je to vaše Nomen Omen (jméno je znamení). Málokdo žel zkoumá vibrace a poselství ve svém křestním jménu. Je to škoda. Dají se v něm najít poklady a ukazatele cesty. Za sebe bych doporučila si nejdříve pořádně prozkoumat své křestní jméno a přijmout a zpracovat jeho poselství a vibrace, než se rozhodnete rozšířit o další jména.

DALŠÍ JMÉNA

Někdy se také stane, že se energie křestního jména naplní po určitém životním období do plnosti a pak je čas přijmout jiné jméno. Častější bývá, že přijde čas, kdy nám naše duše chce ukázat a poslat do života ještě další aspekt a kvalitu nás samých, aniž bychom se vzdávali vibarcí a poselství jména křestního. Pak přichází čas otevřít se pro další jméno, případně jména.

Toto bylo jen pár možných situací. Je to však mnohem pestřejší tematika a všelijak kombinovatelná.

K MÝM JMÉNŮM

Tak teď už něco k mým jménům, pro ty, které to zajímá.

V rámci rozsvěcování barevných plošek v mé životní vitráži jsem začala postupně objevovat, jaké Nomen Omen se skrývá v mém křestním jménu a zároveň navíc ještě v kombinaci s příjmením přijatým po svatbě.

DANA

Tak jméno Dana (mé původní křestní) například v arabštině znamená Perla dokonalého tvaru a také Moudrá žena. Perla se mi krásně asociuje s gnostickou perlou, která pro gnostiky a esény symbolizuje náš nejvnitřnější poklad, potažmo rozšířené vědomí, probuzenou šišinku (Ješuův výrok o perle). (Vidíte, jsme teprve na začátku a už to začíná být zajímavé, že? :-)) A takto můžete hledat i nalézat u vašeho každého z křestních i dalších jmen...). Pak je to také variace jméno irské bohyně, pramatky existence, Danu. (ano, jasně, mám také z minula silné druidské zkušenosti a energie a je to se mnou velmi souladné). V souvislosti s tím vším má např. Doreen Virtue ve svých Kartách bohyní uvedenou Danu jako nositelku energie velekněžky. A v sanskrtu Dána znamená dobrovolný dar ze srdce. Taky hezké, že? :-)

DANA COLLEDGE

A ješte, byť už ne striktně sémanticky, ale zato pěkně kvantově a intuitivně mé jméno i s příjmením vysílá mi poselství "DNA kalich". Kdo ví, ten ví... DaNA Colledge (Količ - kaličo - italsky kalich)...

SARAH

A vlastně už dávno, těsně před mými 18 narozeninami mi vesmír poslal další jméno. A k tomu navíc obrázek turínského plátna a bílý kamínek. Během jednoho dne. To jméno je Sarah. Tehdy jsem tomu vůbec nerozuměla a trvalo víc než 20 let, než jsem pochopila, proč mi přišlo toto jméno a proč mi jej má vesmírná rodina poslala s obrázkem Ješuy. Nicméně toto jméno necítím jako jméno, které bych chtěla užívat v běžném životě. Už znám jeho nádherné poselství, vím, proč ke mně patří a to mi stačí. Děkuji za něj.

DANAI, DANAÍ

Pořád vás napínám, ještě jsem se nedostala k Danai, Danaí... ;-), že ?

Jak jsem napsala, mé křestní jméno Dana je se mnou významově velice souladné. Rozhodně bych se jej nechtěla vzdávat a moc dobře vím, proč mi ho vesmír přidělil, potažmo proč jsem si ho před narozením vybrala. Přesto jsem v posledním roce začala cítit potřebu ještě něčeho dalšího v souvislosti s mým jménem. Nevěděla jsem ale, přesně k čemu mě to volá. Necítila jsem chuť se na někoho obrátit, kdo by mi mé další jméno stáhnul, neb jsem nechtěla "zradit" sílu jména Dana. Tak jsem se v tom plácala nějaký čas. Mám si říct, nemám si říct? Dokonce jsem v duchu uvažovala i o kamarádce, kterou bych o to poprosila. Margot Sara Gabrielle.

No a než jsem se rozhodla, zda se na ni mám či nemám obrátit, stalo se, že přesně tato kamarádka, duchovní sestřička, pro sebe, mě a ještě další kamarádku samovolně přijala poselství v době, kterou jsme trávily společně. A v tomto poselství jsem byla nazývána Danai. A bylo to. Dilema vyřešeno, Vesmír a má duše se mi takto hezky ozvali. Dana zůstala, jen mi přibyla krásná královská samohláska "i" propojující zemské srdeční "a" s vesmírem. Kouzelné "i" :-). Vertikální zvuk propojující nebe a zemi. Proměnné "i", které dle potřeby a energií může znít jako souhláska "j" i jako dlouhé vysoké "í". Dostalo se mi, po čem jsem toužila, ale nevěděla jak zrealizovat. A navíc je skvělé, že Danai se nedá zdrobňovat ani skloňovat! Jak češtinu miluji, tak její zvláštní zvyk skloňovat jména (tedy měnit jim jejich vibrace v každém pádu jinak) se mi vůbec nelíbí.

Osobně uvažuji, že až mi vříjnu bude končit platnost OP, tak si při té příležitosti nechám pozměnit zápis svého jména na Danai. Jelikož to nevnímám jako změnu na jiné jméno, ale jako úpravu svého jména. (Ano, v té knize jmen, co mají na matrice, se Danai dá naštěstí najít ;-).

DARTEA

Nedávno mi přišlo ještě další jméno (přes Taraku Solei). Vnímám jej, že je tu, aby mi pomohlo ukotvit se ještě více v mém vesmírném poslání zde na Zemi. Přijmout ještě víc svoji sílu. A být v ní doma i tady na Zemi. To jméno je Dartea. Vnímám tam energie jasnosti, přímosti, cílenosti v jednání a zároveň jemnosti a laskavosti v něm. Dá se vnímat i ve významu Boží dar, podobně jako Dána. A další, ale to bych se rozepisovala příliš. Baví mě nacítit se na jméno a objevovat jeho mnohoúrovňové vyzařování.

KOLIK JMEN?

Všechna jména mají vícero odstínů energií i významů. A jmen tady a teď můžeme mít také víc, neboť vesmírně jich máme mnoho. Jde jen o to, aby jich bylo akorát tolik, kolik jich pobereme a opravdu potřebujeme tady a teď :-).

Tak vám přeji krásné samoobjevování esence, vibrací a významů vašich jmen! Kdybyste s tím přece jen chtěli trochu pomoci, můžete se mi ozvat.

S láskou, Danaí