Královské páry a jejich původní poslání

11.06.2019

KRÁLOVSKÉ PÁRY, JEJICH PŮVODNÍ POSLÁNÍ A NÁSLEDNÉ NARUŠENÍ JEJICH PÁROVÉ GEOMETRIE

Tzv. Královské páry byly pozemským ztělesněním různých rozličných aspektů Zdroje, BohaOtceMatky tady na Zemi. Zároveň zde působili jako strážci rovnováhy a byli také generátory vyživujících energií. Každý pár tu fungoval pro svoji danou specifickou oblast v životě na Zemi, která jim podle jejich esenciální povahy příslušela.

Tuším, že poslední doba, kdy tyto královské páry společně pracovaly a tvořily ve svém víceméně plném potenciálu a síle, byla v období Atlantidy. Teď je tu opět čas jejich plošného probouzení, léčení a návratu.

Páry vyšly původně ze Zdroje tak, že jejich esenciální kosmické stvořitelské naprogramování do sebe ideálně zapadalo. Existovali spolu v harmonickém tvůrčím "tanci" polarit v rámci kosmické dynamiky a geometrie.
Samozřejmě vse poháněla a řídila síla nejvyšší, tedy Láska, kterou spolu přirozeně sdíleli.

Tento tanec generoval buď konkrétní tvůrčí energie nebo energie, které byly vyživující a podporovaly nějaké již existující konkrétní jsoucno, aspekt života. V podstatě spolu tvořili a pak udržovali v harmonickém chodu konkrétní oblasti života na Zemi nebo i geografické oblasti skrze energie, které z jejich lásky a spojení vznikaly, když láska procházela jejich jedinečnou párovou geometrií.

Každému královskému páru příslušela specifická role, oblast, aspekt života na Zemi, který podporovali, spravovali a udržovali v něm tvůrčí harmonii.

V tak delikátním a komplexním projektu, kterým je Gaia, jakožto zmaterializovaný "boží sen" Elohím, byla jejich role nesmírně a vesmírně důležitá! Právě proto, aby v tak delikátním a jedinečném kosmickém projektu vše fungovalo v rovnováze a udržitelně.

Proto právě královské páry byly bohužel jedním z prvních cílů, na které namířila své destruktivní a manipulativní síly síla, která měla za svévolný cíl oslabit rovnováhu a prosperitu na Gaie pro svůj vlastní zištný záměr, řekněme třeba v rámci galaktických válek.

Došlo k násilnému oddělení párů a následnému zákeřnému poškozujícímu zásahu do jejich energetické matrice, ve kterém byla jejich párová mřížka, jejich ideální párová geometrie, rafinovaně porušena a pokřivena.

Do jednotlivých matric královských párů byly vloženy různé čipy, implantáty a umělé programy narušující jejich ideální geometrii. Proto už od té doby nikdy jejich pole do sebe nemohla ideálně "zacvaknout". Tím byli zbavení své síly. Především jako pár, ale i jako jednotlivci.

Tím se mj. zároveň podařilo "zevnitř" oslabit zemskou "imunitu" a Gaia se zpřístupnila silám a bytostem, které byly zlovolné a manipulativní.

Tyto zásahy do matrice královských párů způsobily také to, že na další evoluční cestě (která v tu dobu nabrala velmi propadový spád, který, dá se říci, trval až do nedávna) se tyto páry, pokud se vůbec setkaly, potýkaly s různými druhy silných překážek, které jim bránily v harmonickém spolubytí a samozřejmě spolutvoření. Přestože k sobě byli jinak na úrovni duše velmi přitahováni.

Po mnoha tisících let je tu poprvé plošně doba, kdy se tyto Královské páry mohou znovu setkávat a pracovat společně (za veliké podpory průvodců a vesmíru) na opravě své porušené párové geometrie a na odstraňování čipů a programů bránícím jejich ideálnímu "zacvaknutí" se vším všudy.

Tato doba tomu, stejně jako mnohému jinému, velmi přeje.

Přesto to není pro dané osoby většinou vůbec jednoduché.

Protože právě v tomto procesu si vzájemně spínají ty nejcitlivější oblasti, kde se odrazila ona dávná manipulace v jejich energetice a vědomí, která je měla záměrně držet od sebe.

Znovu se shledávající královské páry proto procházejí náročnými zkouškami, které se ovšem často liší od těch, kterými dříve jako jednotlivci procházeli v karmických vztazích. Toto a veliké množství objevujících se synchronicit může poukazovat na to, že se ve vztahu jedná o znovu se setkávající královský pár. A samozřejmě silný hlas duše a srdce. Ale to by se mělo rozumět samo sebou.. ☺

Uvědomění si tohoto, láska, laskavost, vytrvalost, vzájemná trpělivost, čas, podpora a ochota léčit sebe, změnit kousek sebe a přitom nepotlačit ani píď své pravé podstaty, přesto nelpět na svém starém způsobu myšlení a poskytnout stejný prostor tomu druhému, je cestou..

Odměna bude jednou, dříve či později, veliká..

S láskou, Danaí

P. S.
Ještě malé postřehy.
Pokud takový vztah cítíte jako příliš velkou výzvu, tak vás nic nenutí v něm zůstat v tomto životě. Nemusíte v něm zůstávat, pokud cítíte, že v něm jdete příliš proti sobě. Můžete si dovolit volit klid a jiný způsob tvoření teď. I o této svobodě je nové paradigma. Přesto si myslím, že nám každému dává tato doba možnost najít dost vnitřních i vesmírných sil, se kterými to dáme, i když je to občas dost velká výzva.

Druhým postřehem je to, že i člověk z původního královského páru může žít krásný a naplňující vztah s jiným partnerem, kde nejsou velké výzvy. Takový vztah může být velmi pěkný, ale na druhou stranu jen těžko nabude takového potenciálu, jaký může mít vztah královský. Většinou se v takovém případě jedná o vztah s blízkou duší z rodiny duše.