Královský vztah je oslava i práce

25.03.2019

KRÁLOVSKÝ VZTAH JE OSLAVA ALE I PRÁCE A ZODPOVĚDNOST

Je to oslava, když jsou k sobě vesmírem přivedeni dva, kteří v sobě už uskutečnili svatbu svého vnitřního muže a ženy a nehledají stále venku doplnění sebe.

Je to ale i práce a zodpovědnost. Práce, ve které se vědomě odhalují různé vrstvy kolektivní i osobní minulosti, které dosud narušovaly fungování láskyplného a harmonického tance v partnerství, i když touha po harmonii mohla být veliká.

Je to zároveň zodpovědnost, protože svou intenzitou Královský vztah otiskává nový obraz lásky v partnerství do mřížky Gaiy.

Je to vědomé nahlédnutí a rozpuštění stínů a pokřiveností v oblasti partnerských vztahů a sexuality vycházejícíh z osobní i kolektivní historie, která je zapsaná v našich buňkách i kostech.

Je to práce na jejich přijetí, propuštění a nahrazení zdravou důvěrou v nový čistý instinkt srdce, duše a těla.

Přátelé, tady už staré dobré techniky, pomůcky a mapy nepomohou.. toto je oblast, kterou každý musí sám projít bez mapy. Střelkou kompasu je jeho srdce. Terénem je vize nové země a koučem jste si sami navzájem.

Jsou to kroky i práce, které vyžadují spousty odvahy, odhodlání a zdravé i zralé sebereflexe a zároveň spousty flexibility a otevřenosti novému.

Je zapotřebí odvahy nebát se jít do všech hlubin i výšin, která se skrývají v srdci, duši i těle a přitom neuvíznout ani v iluzi ani v bolesti.

PRÁCE V KRÁLOVSKÉM VZTAHU MŮŽE ALE PŘINÉST TY NEJSLADŠÍ ZRALÉ PLODY NEBE NA ZEMI.

A jejich vůni rozšířit do prostoru pro všechny jako inspiraci, jako vibraci, která sice není viditelná ale je zachytitelná.

S láskou, Danaí, 21.3. Božie dom, náš český Tor..