Poselství k naší kosmické velikosti

05.03.2019

POSELSTVÍ PRO VŠECHNY, KTERÝM PODVĚDOMÝ POCIT VÝJIMEČNOSTI BRÁNÍ PLNIT JEJICH POSLÁNÍ.

Mnozí z vás nesou ve svém podvědomí zátěž z představy své vesmírné výjimečnosti, která jednak zdánlivě nekoresponduje s vaším současným stavem a druhak ve vás vzbuzuje pocit obrovské zodpovědnosti, kterou se zdráháte nést. Toto vše vás brzdí ve svobodném projevu, tvoření a žití vašeho poslání v přirozené lehkosti.

Tento zavádějící pocit výjimečnosti nepramení z původního nastavení, ale až teprve z dob nesprávně hierarchicky nazírané skutečnosti.

Až bude vaše velikost nazřena z pohledu Jednoty a propojení všeho se vším, zmizí iluze hierarchickeho porovnávání a nahradí ji pochopení hierarchie jako vesmírné mandaly, ve které je rovnost všeho a všech v Jednotě stvoření, v níž má vše své svaté místo.

Až pojmete svoji velikosti jako něco úplně přirozeného a nevymykajiciho se, odpadne z vás obruč, která vám brání žít svou vesmírnou velikost V ÚPLNÉ PŘIROZENOSTI.

Pak budete teprve moci zaujmout svou vesmírnou roli zde na Zemí v lehkosti a samozřejmosti. Pak budete tvořit, sdílet a předávat s lehkostí i ty nejvzácnější jedinečné dary.
Dělejte nyní to, co máte rádi.

U některých z vás je strach z vaší božské a zároveň jedinečné velikosti skryt pod maskou falešné důležitosti, u některých naopak pod tíhou pocitu bezvýznamnosti a nedokonalosti. Nebo jedno střídá druhé.

AŽ PŘIJMETE, ŽE VAŠE VESMÍRNÁ VELIKOST JE ZCELA NORMÁLNÍ A NIJAK SE NEVYVYŠUJE NAD ROLE OSTATNÍCH BYTOSTÍ, BUDETE MOCI ZAČÍT SVOU VELIKOST I JEDINEČNOST OPRAVDU ŽÍT V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ. S přirozeným vědomím, že je NORMÁLNÍ být veliký a přitom nebýt větší ani důležitější než někdo jiný..

ODPADNE ZÁROVEŇ I ILUZORNÍ POTŘEBA DĚLAT SVOU DUCHOVNÍ PRÁCI DOKONALE A SDÍLET SVÉ DARY POUZE AŽ TEPRVE KDYŽ BUDOU V "POSVÁTNÉ DOKONALOSTI".

Jste božské bytosti v lidských tělech a na vaší cestě je přirozené chybovat i dovolit si být nedokonalý z vašeho úhlu pohledu. Z našeho úhlu pohledu již dokonalí jste a vždy jste byli.

Milujeme vás a chceme vás podpořit, abyste přijali svou velikost a abyste tvořili v lehkosti a beze strachů.

Vše je přesně, jak má být. Uvolněte se do toho..

Strážci projektu Země

S láskou přijala Danaí