Posvátná tojjedinost v partnerství

07.01.2019

POSVÁTNÁ TROJJEDINOST V PARTNERSTVÍ

Tělo, Duše, Duch (Hmota, Emoce, Duchovní vědomí)

Včera při chatu s drahými sestřičkami z rodiny duše se mi zobrazila skvostně prostá rovnice pro ideální partnerství.

Aby vezdejší partnerství bylo co nejvíce naplňující, harmonické a zemsko-kosmicky tvůrčí pro oba partnery i svět, měl by se v něm sejít soulad na úrovni Hmoty, Emocí i Ducha.

Jsme zas u posvátné lidské trojjedinosti Tělo (Hmota), Duše (Emoce), Duch (Duchovní vědomí).

Souladem na úrovni Hmoty vnímám porozumění v každodenních hmotných, věcných záležitostech.

Soulad na úrovni Duše vnímám jako vzájemnou emocionální podporu založenou na lásce, porozumění, úctě a přijetí.

To vše ať korunuje soulad na úrovni Ducha. Tedy podobně otevřené vědomí pro kosmicko-zemskou existenci.

V minulosti jsme si užili různé neúplné kombinace. Z té velmi dávné naopak máme v paměti duše, jaké to je Tvořit v páru..

Přeju nám, ať budoucnost i přítomnost přináší čím dál větší rovnováhu..

Ať je čím dál víc partnerství hvězdami, které vyzařují své božsky tvůrčí světlo do světa a celičkého vesmíru.
💖💞💖

Miluju vás! Danaí