Primošten a kousky nejen mého příběhu

10.05.2018

Černá Madona, Magdalény a Ješua

Během let se mi otevíralo poznání, že Primošten je mnohem víc, než malinké malebné městečko na nádherném kousku Jaderského pobřeží.

Už na poprvé mne tam přivedlo srdce. Byla to spřízněná duše z Domoviny. Boris Tichanovský. Tomu je už pěkná řádka let. Asi 10. Od té doby tam jezdím každý rok. Já, která dřív hledala a objevovala stále nová a nová kouzelná místa!

Energie a genius loci Primoštenu totiž vnímavým dokáže zesilovat napojení na vlastní Duši a Srdce. Proč tomu tak je, se mi rozkrývalo postupně. A o to dobrodružnější pouť vzpomínkami, uvědomováním si, "aha" objevováním a skládáním mozaiky to byla!

Pro mě osobně se tam kupily hned v prvních letech zážitky vzpomínek na Hvězdný domov, které mi pomáhaly otevírat a rozšiřovat srdce víc a víc a aktivovat Duši.

Dalším z mocných momentů v prvních letech bylo jedno setkání "vyššího druhu" v kostelíku sv. Juraje na vrcholku primoštenského ostrůvku. Stála jsem uprostřed kostela prodchnutého posvátnou atmosférou daleko přesahující katolické bašty.

Navnímávala jsem ten přesah svou bytostí, když tu se můj pohled zvedl vzhůru ke stropu. Moje oči tam nehleděly na trochu zvláštně naivisticky namalovanou Madonu. Viděla jsme tam bytost, ženu, která na mě hledí s nesmírnou živou radostí, v niž se mísí nezměrná láska a smích a říká mi: Tak konečně jsi tu a vidíš!

Ač na malbě není nikterak černá, bylo mi okamžitě jasné, kdo to je. Kdo mě tak srdečně přivítal "domů". Černá Madona. Tehdy jsem ještě netušila, že primoštenský kostelík hostí také starý obraz Černé Madony Loretánské a toto je její moderní verze na stropě. Věděla jsem ale tou dobou už, co pro mě osobně Černá Madona znamená a co se skrývá v tajemnosti Černých Madon. A zde mě nečekaně a tak osobně přivítala a oslovila. Jako znovunalezenou ztracenou setru či dceru.

Vytryskl mi z hloubi duše proud horkých slz a začaly mnou otřásat vzlyky, které byly rovným dílem složeny z pláče i smíchu. Těžko se mi dává tento hluboce intenzivní pocit do slov. Kdo jej zná, vi.. Každopádně to bylo opravdové znovushledání.

Tehdy jsem už byla s duchovním významem Černé Madony propojená a v tu dobu pro mne představovala především svůj aspekt Kristovy Nevěsty, dvojplamene Kristova vědomí, která se ztratila v přepsaných dějinách. Kristovu Nevěstu trpělivě čekající na svůj čas návratu na své právoplatné místo vedle něj. A tušila jsem, že jsem do toho příběhu nějak zapletena. Po tomto setkání se tušení změnilo ve vnitřní vědění. Srdce ve mně zpívalo a hořelo znovuprobouzející se nebeskou Láskou. Celý svět kvetl.

Toto je jen jeden z mnoha mých primoštenských mystických zážitků, kterých bylo za ty roky požehnaně. Tento jsem však vnímala jako přelomový v jistém smyslu. Pak přicházel řetězec dalších odhalení. Jistě, vše se dělo v návaznosti na můj vývoj, otevírání se vzpomínkám, širším úhlům pohledu, hlubšímu porozumění a přepisu paradigmatů. A vše chtělo svůj čas..

Zmíním tu ještě další dva z nich, nesou krásné kameny do mozaiky. Jednoho léta jsem při toulkách olivovými háji v okolí Primoštenu přišla ke staré rotundě v malinké vesničce pár kilometrů do vnitrozemí. Na vybledlé informační tabuli stálo, že rotunda byla postavena ve 12.století několika zde se usadivšími Bogomilskými rodinami, které uprchly před nájezdy Turků ze svého domova v Bulharsku.
Tehdy jsem už také věděla, jak jsou Bogomilové duchovně propojeni s mými milovanými jihofrancouzskými Katary. A potažmo s původním učením Lásky, které zaseli na Zemi Ješua a Marie Magdaléna a jejich blízcí.
K Černé Madoně přibyli tedy ještě Bogomilové a jejich duchovní odkaz nesoucí energetické i genetické informace Ješuy a Magdalény! Příběh košatěl a doplňoval se obsah. Vše za podpory energie místa.

Jiného dalšího léta přišel krásný nový objev, další cenný kus do mozaiky. Bylo to zrovna v době, kdy jsem oživovala vzpomínky duše na život v dávné Palestině a na duchovní principy Esénské komunity, která fungovala jako duchovní i hmotná podpora pro Ješuovu misi. Jedním z hlavních sídel Esénů byla hora Karmel, severně od Jeruzaléma. Karmel bylo mÍsto, které měli mnozí Eséni zapsané hluboko do srdce.

Objev přišel při procházení hřbitůvkem u té bogomilské rotundy. Uvědomila jsem si, že se dívám na náhrobek, který nese křestní jméno Karmela. A pak vidím další a další náhrobky s tímto křestním jménem. Později se ptám své chorvatské primoštenské kamarádky a dávné sestry, zda je to v Chorvatsku časté dívčí jméno. Odpoví mi, že ano, ale jen v Primoštenu a nejbližším okolí.

Co víc k tomu říci? V rodových liniích se uchovávaly vzpomínky na milovaná místa předků například právě skrze jména.. Esénská komunita kolem Ješuy a Magdalén na hoře Karmel v Judsku, Karmely tady v Primoštenu, potomkyně středověkých Bogomilů, kteří byli zas potomky Judských Esénů a pravděpodobně i Ješuy a Magdalény... Skoro 2 tisíce let se energetické a genetické otisky dochovávají i v hmotné realitě..

Primošten je jedno z míst na Zemi, kde energie Ješuy a Magdalén je uchována a silně ukotvena v zemi. Jejich odkaz je tam aktivní a je přístupný každému, kdo je na ně vědomě či nevědomě napojen. To sahá ještě dál přes Černou Madonu k energiím Isis a jejích zasvěcenkyň, které byly zas předchůdkyněmi Magdalény a žen kolem ní - dalších magdalských kněžek.

Primošten je dar. Pro mě to byl dar, který zásadně ovlivňoval tento můj život, mé rozpomíná si a cestu zpět do Srdce a k Duši.

Primošten otevírá srdce, přivádí zpět blíž k Duši. Každému a každého, kdo je tomu otevřen a připraven.

Od roku 2016 tam pořádám pobyty pro ženy s vnitřní prací na vlastním posvátném prostoru v Srdci. A zároveň se otevíráme radosti a prožitkům, které skýtá průzračné čisté moře, slunce a síla genia loci. Zažily jsme tam společně již moho krásných a hluboých zážitků i báječnou ralaxaci těla i duše. A kupu radosti :-).

Letošní pobyty viz níže. V červnovém je ještě pár volných míst, v zářiovém zatím více. Přijměte pozvání na cestu zas kousek víc do srdce a k sobě spojenou s báječnými prožitky dovolené u moře.

https://www.magdaleny.cz/cesta-kralovny-slunovrat/

https://www.magdaleny.cz/zariovy-kruh-cesta-kralovny/