SVĚTELNÉ POČETÍ

07.01.2019

SVĚTELNÉ POČETÍ

Alias Neposkvrněné početí

Poslední den roku jsem se probudila s tím, že mám napsat o světelném početí.

Ten den jsem to nestihla, inspirace ale zůstala, a tak k tomu sedám dnes.

Dovoluji si tady sdílet o tom, co je ve své podstatě tak málo známé a přesto o tom ví celý svět díky církvi a přitom to většina lidí (vyjma fundamentalistů a zasvěcenců - každý jinak ;-) ) považuje za nesmysl.
Nesmysl to v tom katolickém podání je. Nicméně stojí na velmi reálných základech.

Osobně mám raději termín Světelné početí než Neposkvrněné početí ( i když vlastně oba odrážejí realitu, byť tou neposkvrněností je míněno něco úplně jiného, než co za tím vidí církev).

V době a komunitě, do které se narodil Ješua (církev ho proslavila jako Ježíše ;-) ), bylo světelné početí celkem častým počinem.

Mnoho lidí, bytostí, které byly v jeho blízkosti a podporovaly jeho misi, bylo takto počato. Včetně např. jeho matky Mary Anny (církevní Panna Maria) a jeho družek a průvodkyň, Marií. A další z jeho rodiny duše, kteří se tehdy s ním inkarnovali.

Než se dostanu k tomu, co je světelné početí, povím pár důvodů, proč byly tyto bytosti takto počaty.

Jejich tehdejší mise vnést do Zemské energetiky a ukotvit v Zemské mřížce mnohonásobně vyšší vibrace (pro pozdější aktivaci), než jaké v té době na Zemi panovaly, vyžadovala, aby samy tyto bytosti v čele s Ješuou a Magdalénami byly od už narození vibračně velmi "čisté", aby pak během života mohly RELATIVNĚ snadněji navýšit své vibrace ještě víc a zároveň je neztratit. (Schválně píšu relativně snadněji, jelikož bez úsilí to ani pro ně tehdy rozhodně nebylo).

U světelného početí je sestupující duše z velké míry oproštěna jednak od mnoha rodových a genetických zátěží, které jsou zakódované v buněčné paměti rodičů a druhak při sestupu astrálními světy nad Zemí je chráněna před jejich vlivem a otisky.

Samotné světelné početí se těžko popisuje. Pokusím se ale nastínit, jak mi jej bylo dovoleno navnímat.

Většinou se světelného početí účastnil i otec budoucího dítěte. Oba rodiče nejdřív prošli náročnou přípravou, jak dlouhodobě (pobyty a výcviky v mysterijních školách byly samozřejmostí), tak i před samotným početím.

Když byli oba rodiče ve stavu výjimečného pročištění a vyladění všech těl, správně naladěni na záměr a příjem duše, která se měla v lůnu ženy zhmotnit, nastal čas samotného "početí".

Obvykle byli oba spolu v jedné místnosti, v hlubokém propojení i napojení, otevření kosmickému vědomí a přitom přítomni ve svých tělech.

Duše, která měla sestoupit do lůna matky tímto způsobem, vždy přicházela z velmi vysokých sfér.

Tím, jak se duše blížila Zemi, se její vyzařování, její "světlo", její energie čím dál víc jakoby zahušťovala, ale nebyla ovlivňována disharmonií, porušeností světů, kterými sestupovala.

Až se dostala na tu nejhutnější, tedy materiální úroveň, kde se doslova zhustila do hmoty bílkovin a řetězců DNA do zárodečné buňky v těle matky. Zároveň bylo zachováno a zhmotněno všech 2 x 12 energetických řetězců DNA.

(Pozdější předávání tohoto DNA a jeho postupné rozsévání do populace celého světa v následujících stoletích až po současnost skrze tzv "kristovskou pokrevní linii", kdy byly tyto plnohodnotné genetické informace alespoň v latentní podobě předávány a rozsévány do lidstva, byl jeden z úkolů mise, mimo jiné...
( jasně, většina z vás, co toto čtete, je máte .. ;-) 💝 )

Oba rodiče museli být v době zhmotňování, sestupu, velice bdělí a propojení. Oba také navíc vtiskli do budoucího plodu svůj charakteristický otisk.

K fyzickému propojení muže a ženy při světelném početí nedocházelo. To neznamená, že za jiných okolností spolu tyto páry nežily jako muž a žena.

Teoreticky bylo možné toto podniknout i bez asistence, přítomnosti otce, ale z praktických i etických důvodů se tak většinou nedělo. Děti pak vyrůstaly s oběma svými rodiči. V případě početí Ješuy byl otec Josef také přítomen.

Možná jsem vedena toto sepsat proto, že je doba, kdy se takový způsob začne i vědomě navracet. Nebo možná i proto, aby si někteří vzpomněli..

Každopádně účel světelného početí je vytvořit takové podmínky pro sestup vysokovibrační duše takovým způsobem, aby došlo k co nejmenšímu porušení blueprintu dané duše během jejího sestup astrálními světy a při nabírání hmotné formy v těle matky.

Je dál celkem samozřejmé, že aby se taková duše udržela vibračně a tudíž i fyzicky v těle matky, je zapotřebí, aby i matka vibrovala velice "čistě" a souladně s danou duší.

Tak snad se vám tato "pohádka", která v sobě ( a ve vás! ) nese mezi řádky úžasné pohádky, které mají teprve přijít, líbila 😊.

Probuďte v sobě Kristovskou DNA ! 💖😉😊

Objímám, Danaí