AVALON                  Posvátná cesta magickým místem květen 2018

ČAS ZÁZRAKŮ, PROMĚN A ROZKVĚTU  V KVĚTNOVÉM AVALONU

AVALON , Glastonbury, Somerset, jihozápadní Anglie, květen 2018 (21. - 27. 5.)

( Tento termín je již plně obsazen. )

Další nový termín je 14. - 21. 5. 2018 - aktuálně jsou volná ještě 4 místa.

Jemná seberozvíjející práce na silových místech v Glastonbury a okolí - posvátná geometrie, příběhy a legendy - meditace a ladění se na energie silových míst a svého srdce - jemná aroma-jin-jóga - celodenní výlet do Avebury - megalitické stavby - pobyt je pro malou příjemnou skupinu !

Glastonbury a jeho okolí, dříve nazývané také Avalon, nese a stráží energii jedné ze srdečních čakrer Země a Bohyně Velké Matky. Avalon je po právu opředen množstvím legend a mýtů. Svým kouzelným dotekem poskytuje změnu a posun ve vědomí i cítění všem poutníkům, kteří jej navštívili či navštíví, napříč věky až po dnešní čas. Kdo se tomuto doteku otevře, pocítí změnu ve svém vědomí a postupně se mu začne otevírat přístup k mnohým zapomenutým vnitřním i běžně neviděným světům. Je to jedno z míst na Zemi, jehož dalekosáhlý léčivý potenciál se dotkne každého, kdo žádá. 

Můžete se těšit na květnový Tor, Chalice Well a zahrady, White Spring, Glastonbury Abbey a posvátné hlohy, kapli Marie Magdaleny, megalitické stavby v Avebury a další. A především na úžasnou energii léčení a proměn, kterou je celá oblast prodchnutá.

Můžete se těšit na to, že vás prostoupí energie Bohyně a dotkne se vašeho srdce, kterému dá ještě více rozkvést.


Jemný nástin programu pobytu v Avalonu: Vše intuitivně, ale bohatě a rozmanitě. Den začneme naladěním se na sebe jemným ranním cvičením s esenciálními oleji. Dále bude následovat návštěva některého silového místa a společná práce na něm dle aktuálního vedení a potřeb (tanec, zvuková lázeň, meditace a jin-é). Seznámíme se s některými legendami a s jejich živým vztahem k místu a k současné době transformace.  Uděláme si výlet na silová místa v okolí. Během dne bude prostor i pro individuální procházky, meditace či odpočinek. Vše je dobro-volné.

V hravosti i radosti a přesto do hloubky a jin-ak.

Návštěva Glastonbury je kouzelný dotek pro sdrce a duši, který se nezapomíná.

Ještě v nedávné minulosti, do počátku prvního tisíciletí n.l., byly jabloněmi porostlé kopce v blízkosti dnešního Glastonbury oblévány mělkým mořem, ve kterém se mísila slaná mořská voda se sladkou říční. Proto se Avalon (Jablkov) nazýval také Ostrovem jablek a halily jej často přízračné mlhy. Od pradávna byl útočištěm i učilištěm poutníků hledajících vyšší moudrost a lásku ve svých srdcích, duších a ve-smíru. Po věky byl spravován a opatrován zasvěcenci, kněžkami, knězi a druidy, jejichž jména i příslušnost se měnily plynutím času, kteří však vždy strážili toto posvátné silové místo a udržovali jeho energie ve službách pro harmonický život na Zemi.

Ubytování je přímo v Glastonbury pod horou Tor v samostatném domku s 1 a 2lůžkovými pokoji, se zahradou, meditační místností s krystaly, jídelnou a kuchyní. 10 min pěšky od centra. Maximální počet účastnic je sedm, příjemný komorní počet.

V ceně pobytu je i celodenní výlet do Avebury a okolí. Avebury je staroanglická vesnička stojící v největším megalitickém kamenném kruhu v Evropě. Na kruh navazuje stezka z megalitů vedoucí ke kopci Silbury Hill - uměle vytvořenému kuželovitému pyramidálnímu kopci, který sousedí s West Kennett Long Barrow - pradávnými zasvěcovacími a energetizačními podzemními kamennými komorami. V bezprostřední blízkosti Avebury je také největší výskyt kruhů v obilí v Evropě. Je to jedinečné místo pro regeneraci, posílení a napojení se na informační pole prapodstaty své duše.

Pro přihlášení nebo projev zájmu použijte rezervační formulář níže. Dotazy i na 604 209 988.

Zálohu ve výši 4000 Kč po dohodě posílejte na účet 669718153/0800. Záloha je vratná v plné výši do 8 týdnů před odjezdem, 8 až 4 týdny před odjezdem jsou stornovací polatky 50%, 4 týdny a méně před odjezdem 100%. Vzhledem k omezenému počtu účastnic na komorních 7 je dobré přihlásit se včas a stvrdit svůj zájem zasláním zálohy. Též výhodný je brzký nákup letenky.


Těším se na společný čas zázraků, proměn a rozkvětu v květnovém Avalonu. Danai

Zde si můžete pečíst příběh o tom, jak si mě zavolalo Glastonbury.


Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.