Příběh o tom, jak si mě zavolal Avalon; Glastonbury, Sněhurka a probuzení vědomí Bohyně

10.02.2018

Bude tomu tak deset let, ale vzpomínám si na to jako včera. Tehdy jsem jednoho večera věšela doma nad kamny prádlo a u té mně milé rutinní ženské činnosti mi začalo běhat hlavou slovo Glastonbury. Věřte, nebo ne, ale nevěděla jsem o něm víc než to, že je to jméno nějakého místa v Anglii, víc ani ťuk. Jméno se točilo, rozpadalo a zase se seskládávalo. Až se rozložilo a samo poskládalo na Glass-stone-burry a zasvítlio mi meta významem a náhlým pochopením. Sněhurka! (Glass = sklo, skleněný; stone = kámen; burry (barrow) = staroangl. místo posledního odpočinku.  Metafyzika jazyka nebo kvantový jazyk, tak tomu říkám já. Možná to znáte, že? Různé vrstvy významů skryté ve slovech a jménech. )

Mně se tam rozsvítilo "Sněhurka". Uviděla jsem skleněný sarkofág z pohádky o Sněhurce a v něm spící Sněhurku. Hned mi naběhlo, že Sněhurka pro mnohé theosofy počátku 20. století symbolizovala spící Vědomí lidstva, jehož čas probuzení nadchází skrze probuzení vědomí Bohyně. První aha moment: v Glastonbury bude zřejmě nějaké geomanticky významné energetické místo související s probouzením spícího vědomí lidstva, potažmo se znovu probuzením čistého vědomí Bohyně. Jakmile prádlo viselo, doběhla jsem k počítači a naťukala do něj "Glastonbury".

Srdce mi začalo bušit čím dál rychleji, když mi jako první vyběhl na monitoru obrázek zeleného kopce, na jehož vrcholu se skvěla dokonalá magdalénská věž!

Toto se mi přihodilo totiž právě v době, kdy se mi začala mnoha způsoby připomínat Marie Magdaléna a já zrovna prožívala líbánky s ní a ona mi otvírala tak důvěrně známý, ale na dlouhou dobu ztracený stav duše, srdce a i světa. A čího srdce se Marie Magdaléna hluboko dotkne ve své pravé esenci, v toho srdci se probudí i vzpomínka na extatický božský a slovy těžko popsatelný stav Lásky vznikající z posvátného prolnutí božského mužského a ženského principu. Tak jak to bylo realizováno na Zemi například právě v ideálním partnerství Marie Magdalény a Ješuy a ukotvováno v jejich mnohoúrovňové spolupráci a spolutvorbě.

Mé srdce se proto rozbušilo ještě zběsileji, když další informace, která na mě vykoukla na monitoru, bylo psaní o posvátném hlohu rostoucím tamtéž, který dle legendy vyrašil v Glastonbury z hole Josefa z Arimatie, když ji po svém přistání zabodl do země, přivážeje tam ukrýt Svatý Grál. Tak tedy Svatý Grál a navíc ještě hloh! Již dřív mi bylo umožněno poznat, že hloh je pro Druidy posvátný strom střežící tajemství a energie posvátného sňatku Hieros Gamos. Ale co víc, tento hloh v Glastonbury, legenda nelegenda, kvete dvakrát do roka, na jaře a na podzim před vánoci. Skutečně. Nikde jinde na světě to už nedělá!

Bylo mi jasné, že mě zavolalo místo, které je nějakým zcela zásadním způsobem propojené s transformací a s probouzením lidského vědomí a s otevíráním a léčením srdeční čakry lidstva a Země. Místo propojené se Svatým Grálem a s Magdalénskými energiemi.

Co jsem ovšem nevěděla, bylo to, že Glastonbury je tím už tak známé, že se stalo téměř Mekkou esoteriků z celé Evropy i Ameriky. Když jsem toto zjistila, mé nadšení značně pohaslo a spokojila jsem se se spojením se s místem jen na energetické úrovni. Nechtěla jsem jet někam, kde dle slov mého muže člověk zakopává na každém kroku o čarodějnické hůlky, krystaly a špičaté klobouky. Ve skutečnosti mě vesmír držel pro správné načasování pro mou návštěvu Avalonu.

Uběhlo skoro deset let, než jsem začala cítit, že je pro mě čas jet do Avalonu. Do Glastonbury i do jeho širšího okolí naplněného dávnými megalitickými stavbami a kruhy v obilí, do místa na Zemi, které je po věky i nyní propojené s vesmírem mnoha přímými portály. Když jsem tam vloni přijela, nemusím snad ani říkat, že jsem se vrátila domů J. Srdečná a milující náruč Avalonu mne znovu obejmula a přivítala zpět v jednom z mých dávných milovaných domovů srdce. A otevřela mi další cestu a předala své dary, jak dále docelovat sebe a tím se podílet i na docelování Země (to děláme všichni, když léčíme sebe ;-). A dostalo se mi i svolení provádět po tomto posvátném místě Matky Země, umožnit jiným jejich osobní napojení na síly posvátných míst v Avalonu.

Paralelu příběhu o Sněhurce s Glastonbury a s návratem vědomí Bohyně posdílím v dalším článku. A vy, chcete-li, si ji zatím můžete nechat klíčit a rozvíjet ve svém srdci a vědomí... ;-)

Zde si můžete přečíst něco víc o mně a zde o nejbližším pobytu na posvátném místě, který pořádám toto jaro v Glastonbury. Francii také chystám, ale až v 2019.