Mužská síla svatyně St.Michel ...a nečekané zjištění ve středu zlatého řezu

02.03.2018

Zde píši o tom, co následovalo druhý den po mém zážitku Mysteria v chrámu bohyně Isis a podělím se v něm také o překvapivé zjištění, kterého se mi dostalo na místě čisté ryze mužské energie dalšího silového místa v Le Puy-en-Velay, v jedinečné svatyni, v kostelíku St. Michel.

RANNÍ RITUÁL

Probouzím se ve svém útulném hnízdečku v zadní části svého Passatu do nádherného slunného rána na pastvině nad městečkem Le Puy. Nejdříve se věnuji svému rannímu rituálu, který sestává ze zajímavých triků, jak se postarat o denní hygienu a o úpravy zevnějšku na cestách, z laskavého věnování pozornosti svým pocitům a vytažení karty či karet na den.

Přichází karty Yemanya (cenná příležitost) a Oonah (správné načasování). Pocit, který to ráno v sobě vnímám, je silná, krásná, čistá, pračistá potřeba lásky v lůně, v grálu lůna. Jak také jinak. Jsem žena a jsem na silovém místě, kde se nádherně harmonicky snoubí mužská i ženská posvátná prasíla.

MUŽSKÉ SILOVÉ MÍSTO A SVATYNĚ ST. MICHEL

Sjíždím dolů do městečka ke skále s kostelíkem Sv. Michala. Ráda bych vám nejdřív toto místo představila. Z obrázků je vidět jednoznačně falický tvar skály na rozdíl od oblého pahorku s chrámem bohyně. Geologicky je tento útvar, a je jich v oblasti Le Puy několik, tvrdým středem vulkánu, který nepodlehl erozi na rozdíl od okolního materiálu. Ohó! Teprve nyní vidím tuto další souvislost! Ach, jak je ten vesmír dokonalý v paralelách!!!

Před tím, než byl na vrcholu skály vystavěn románský kostelík, vrch udržovaly jako posvátné silové místo tamní generace druidů. Je to místo evidentně nesoucí, vysílající a podporující maskulinní energie. I sám románský kostelík na něm je nádherné dílo. A velice moudře a vědomě postavené. Bohužel si toho historikové ani církev nevšimli. Nemají na to obvykle oči. Celá stavbička pokrývající do posledního metru každý kousek vrcholové plochy, je koncipovaná podle spirály zlatého řezu.

ZLATÝ ŘEZ

Došlo mi to při první návštěvě v r. 2015, když jsem se zarazila nad tím, že sloupy podpírající strop největšího sálu tvoří zvláštní oblouk, který nevykazuje žádnou jednoduchou pravidelnost. Ani půlkruh, ani kus elipsy. Záhy mi to došlo. Ten oblouk je část křivky spirály zlatého řezu. V určitém bodě sloupové vinutí končí a zbytek šneku zabalujícího se do magického nekonečného středu si návštěvník musí "dotočit" sám. V nekonečném středu se nachází silové epicentrum. Zároveň je skoro ve středu hlavního dómu.

Stavba jinak sestává z několika na sebe navazujících místností a i ty jsou propojeny so spirály, přičemž každá místnost, od největší do nejmenší, je vždy o kousek výš. Stoupající spirála. Dokonalé!

SPOČINUTÍ V BEZPEČNÉM NÁRUČÍ PODPORY A STABILITY

Už se vracím zpět ke svému vyprávění. Šplhám po strmých schodech ve skále tesaných a myslím na staletí poutníků a před nimi druidů, kteří tuto namáhavou cestu podstupovali. Na vrcholu vstupuji portálem do svatyně a ocitám se v místě naplněném příjemně teplým vzduchem, vše je v měkkých barvách kamene tu a tam grošovaného barevným světlem prosvítajícím skrze vitrážová okna. Na stropech a některých stěnách jsou patinované ale stále čitelné raně středověké malby. Cítím se jako v milujícím náručí, v sladkém teplém bezpečí. Harmonická síla podpory a stability prostupuje celý prostor i mne.

ROVNOVÁHA SIL V LE PUY

Vnímám překrásnou mužskou sílu hory i svatyně. Vnímám skvostnou rovnováhu energií mužského a ženského principu v Le Puy. Monumentální vulkanická falická skála se svatyní ve tvaru zlatého řezu kousek od majestátního pahorku s chrámem bohyně. Obě místa sytě aktivní, vyzařující své doplňující se kvality.

Vede mě to k tomu, abych z tohoto energetického majáku zaměřovala svoji pozornost na různá místa v Evropě. A přenášela tam nabídku zdejší stabilní harmonické energie. Požehnané místo. Vnímám sladkou oplodňující sílu hory vycházející i odspoda, stejně jako harmonické proudy z vesmíru. Nechávám vše do sebe pronikat.

ZVLÁŠTNÍ IMPULZ

Jdu si svatyni obejít zvenčí po úzkém skalním ochozu. Začínám vnímat zvláštní potřebu jít zpět do středu svatyně a vyslat tam odtud prosbu, modlitbu za léčení mužského principu na Zemi. Za léčení všech mužů na Zemi a jejich pravé mužské síly. Opět si tedy stoupám ve svatyni do silového epicentra udaného neviditelným středem zlatého řezu. S úsměvem mě napadá, jak asi působím. Bosá rusovlasá divožena v dlouhých lněných červenorůžových šatech držící v ruce rozeklanou buxusovou hůl "gandalfovku" a stojící v soustředění uprostřed dávné svatyně. J

V duchu si vroucně představuji a prosím o léčení mužského principu zde na planetě. Prosím o léčení všech mužů, prosím o léčení svého vnitřního muže. Je to velmi silné. Vnitřně volám Ješuu na pomoc s léčením mužského principu na Zemi.

NEČEKANÉ PŘIZNÁNÍ

A najednou dochází k něčemu zcela neočekávanému. Dostavuje se nečekaný pocit i nečekané pochopení. Není z mozku ani mysli. Náhle jasně vnímám Ješuovu velikou duševní bolest a slyším: "I já jsem zklamal." Silně cítím jeho bolest z jeho selhání. Poprvé v životě vnímám, že i on v něčem selhal. Pláču. V obrovském soucitu. Poprvé to vidím ještě jinak.

Vykonal, co zde měl vykonat, ale opustil přitom a potom Magdalénu. Nestál do konce při své družce. Nechal se ovládnout tehdejšími okolnostmi. Splnil sice svoji misi, ale obětoval Magdalénu. Byla opět porušena rovnováha. Nebo spíš zase ještě nebyla dotažena do dokonalosti. A dopad této nerovnováhy se táhne s lidstvem dosud. A následky byly pro ženy a ženský princip strašlivé, jak víme nejen z historie. Tolik hlubokého osobního smutku bylo cítit z jeho duše za toto selhání, které viděl, až když už bylo dokonáno.

Vím, pro někoho toto může být dost nepřijatelné. Snad mohu něco tak osobního z Ješuovy existence sdílet. Pro mě to bylo úplně nečekané a nové poznání, ale zcela jasné. Jelikož přišlo v energetické vlně v napojení, ne přes mysl. Kdo to chce zpochybňovat, ať si zpochybňuje. Nic nenutím, jen sdílím.

JEDNA OTOČKA NA SPIRÁLE

Zároveň jsem vnímala, jek i celé dlouhé období posledních 2 tisíc let je jen jedna z mnoha otáček na spirále vývoje. A bylo přesně tak, jak být mělo. To ale nijak neumenšuje bolest v Ješuově duši, když až zpětně viděl, co se dělo dál s ženami na Zemi, když opustil svou milovanou a nestál při ní víc veřejně a tak nevědomky umožnil, aby byla duchovní síla a moudrost ženy znovu stržena do podzemí, ilegality a ponižování na dalších skoro 2 tisíce let.

SÍLA PRAMENÍCÍ Z PŘIZNÁNÍ SELHÁNÍ

A zároveň toto mé osobní poznání, které si tu s vámi dovoluji sdílet, nikterak neumenšuje nádhernou stabilní mužskou sílu, kterou vyzařuje do světa skála se svatyní St. Michel v Le Puy. A v žádném případě neubírá na síle a významu osobnosti Ješuy. Ba naopak! Schopnost přiznat selhání je totiž známkou veliké síly. A to, že tuto schopnost v sobě žel mnozí muži dodnes nemají, jejich sílu zevnitř oslabuje. A nejen muži, týká se to nás všech. Jen se to více pojí s mužským principem. Ať už v ženě či v muži. Věřím, že dočetli-li jste až sem, bude tato informace i pro vás. Vnímám také, že právě toto silově harmonické místo může hrát velkou roli v léčení zranění na stranách obou principů. Mužského i ženského. Díky ti, genie loci v Le Puy-en-Velay! ;-)


Nečetli-li jste můj související článek, ve kterém jsem sdílela svoji zkušenost z předchozího dne s bohyní v sousedním novodobém chrámu Isis a zajímá vás, tak jej najdete zde.

Pokud byste měli potenciální zájem o cesty se mnou po některých posvátných místech Francie ( Le Puy, Ardéche, Languedoc - země katarů a Marie Magdalény) v létě 2019, tak mi to napište do formuláře níže. Je to zcela nezávazné Až ji budu připravovat, budu vás informovat. Věřte, že hodnotných zážitků je připraveno dost pro každého, kdo se odváží a cítí touhu.

Chcete-li dostávat informace o nových článcích na mém webu, tak to také napište do formuláře níže.

S láskou a upřímně posdílela Danaí Dartea