Proč "Magdalény" ?

16.02.2018

Hlavní důvod proč Magdalény je ten, že s Marií Magdalénou a jejím odkazem cítím bytostné spojení a seznamování se s ní zásadně vedlo můj vývoj, rozvoj i život. Mnohdy její vedení daleko přesahovalo to, co bych si vůbec dokázala představit a provázelo mne už od narození, aniž bych si to tehdy samozřejmě uvědomovala.

A to množné číslo Magdalény má také vícero důvodů. Začnu tím, že každá žena, která cítí a nějak následuje volání k návratu do plnohodnotného ženství na úrovni duše, ducha i těla, se vědomě či nevědomě napojuje na energetický odkaz a otisk Marie Magdalény. Stává se členkou jejího širšího duchovního kruhu a zároveň nositelkou určitých svazků paprsků jejích energií zde na Zemi v tomto čase. Stává se z ní "Magdaléna". Magdaléna není totiž jen vlastní jméno, jak si řekneme později.

V době, kdy se Země připravovala na příchod Mistrovské kristovské duše ztělesněné Ježíšem a Marií Magdalénou, spousty vědomých lidí připravovalo podmínky, aby se sem mohli zrodit a svůj úkol na Zemi realizovat. Stejně tak mnoho bytostí takto fungovalo během jejich působení a po něm, pro udržení a další doukotvení jejich energií. Bylo mezi nimi velké množství žen, ale i mužů, jejichž posláním bylo posilovat čistou ženskou energii na planetě. Prozatím prozradím, že si tito lidé říkali Eséni (a zdaleka to nejsou jen ti historikům známí asketové z Kumránu od Mrtvého moře) a měli své rozvinuté a propojené komunity na mnoha místech blízkého východu, v Alexandrii, ale také v Británii a jižní Francii. Mezi Esény ti, jejichž posláním duše bylo připravovat a navyšovat čistotu ženské energie Velké Matky na Zemi, byli zváni "Magdalény". Většinou šlo o ženy, ale byli i muži "Magdalény".

Navíc jméno Magdaléna, stejně tak jako Marie (hebr. Miriam) není pouhé jméno. Je to titul. Když to zjednoduším, tak jméno Miriam ve smyslu titulu přijímaly ženy, když se stávaly kněžkami. Magdaléna je další titul přidaný k Miriam. Řeknu-li, že znamená v překladu mj. vysoká strážní věž, tak vás možná také napadne, že tedy Miriam Magdaléna je vysoká kněžka neboli velekněžka. Velekněžka bohyně Velké Matky.

Jsou to energie Velké Matky, Magdalény (a ostatních Magdalén), archetypu Kněžky a Královny ale i našeho běžného lidství, které se budou protkávat těmito stránkami.

Tyto stránky jsou tu také pro ty, kdo cítí nějaké spojení s Marií Magdalénou nebo se o ní chtějí dozvědět víc z jiného úhlu pohledu, než je ten předávaný církví. Pro širší vzájemné propojování a sdílení vznikne i FB skupina Magdalény.

CHCI TU ZMÍNIT JEŠTĚ JEDNU VELMI DŮLEŽITOU VĚC:

Vše, co budu na tyto stránky ze sebe přidávat, bude o tom, jak to já vnímám, jak to mám já prožité, zpracované, rozpracované či nezpracované. Bude to reflektovat moji zkušenost, mé prožívání a to, jak já určité jevy, informace a situace cítím jako se mnou nejvíce souladné. V žádném případě nechci šířit jediné možné pravdy. Nic takového neexistuje. PravdaJ, cítím, že sice je jedna Pravda, ale ta je Jednotu všech našich pravd. Tato Pravda je však zatím pro většinu z nás daleko za hranicemi našeho lidského chápání, rozumového uchopování. Každý se k ní ale můžeme blížit skrze tu svoji pravdu, když nasloucháme svému srdci, ve kterém je ukrytá. A zároveň prosím, respektujme pravdu druhých, aniž bychom se přetahovali, čí pravda je ta pravá.

Tak ať žijí pravdy našich srdcí! Můžeme si jimi navzájem oslovovat, inspirovat a doplňovat. A splétat Jednotu.

Zde si můžete přečíst něco víc o mně a zde o nejbližším pobytu na posvátném místě, který pořádám toto jaro v Glastonbury. Francii také chystám, ale až v 2019.